Перелік термінів Кількість: 14 термінiв

Декларант

"Декларант" — юридична або фізична особа, яка здійснює декларування товарів у митниці відправлення з метою перевезення їх у митницю призначення:

- власник або, за його дорученням, відправник чи одержувач;

- митний брокер;

- експедитор;

- перевізник.


Під "декларантом" — юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів.

 Митний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 12.12.19911970-XII

Декларант — юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів або інших предметів.


Декларант — юридична або фізична особа, яка здійснює декларування транспортних засобів у митниці відправлення з метою перевезення їх у митницю призначення. Цією особою може бути власник транспортного засобу або особа, яка діє за дорученням власника транспортного засобу, підприємство, що має свідоцтво про визнання його як декларанта.


Декларант — підприємство, яке здійснює декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України.


Декларант — юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

 Митний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 11.07.200292-IV

Декларант — юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України.


Декларант — юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України.


"Декларант" — будь-яка особа, що робить декларування товарів самостійно або таке декларування проводиться від її імені.


Декларант — лицо, которое декларирует товары и транспортные средства либо от имени которого декларируются товары и транспортные средства.

 Модельний митний кодекс для держав-учасниць СНД
СНД; Модель, Кодекс, Міжнародний документ від 25.11.2008

декларант - особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування;

 Митний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.03.20124495-VI

Декларант - декларант або уповноважена ним особа

 Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму
Мінфін України; Наказ, Порядок, Інструкція, Форма, Заява, Повідомлення, Перелік від 31.05.2012657

Декларант означає особу, яка подає транзитну декларацію від свого імені або особу, від імені якої подається така декларація

 Конвенція про процедуру спільного транзиту
ЄАВТ, ЄЕС; Конвенція, Міжнародний документ, Зразок, Список, Форма типового документа, Опис, Сертифікат, Вимоги від 20.05.1987

Декларант означає особу, яка подає від свого імені митну декларацію, декларацію тимчасового зберігання, загальну декларацію прибуття, загальну декларацію вибуття, декларацію зворотного вивозу або повідомлення про зворотний вивіз, чи особу, від імені якої подається така декларація або повідомлення

 Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу
Європейський Союз; Регламент, Міжнародний документ, Кодекс від 09.10.2013952/2013


вгору