Перелік термінів Кількість: 3 терміна

Дата оцінки

Дата оцінки — визначена наказом керівника державного органу приватизації дата (перше число місяця), на яку проводиться оцінка.

 Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 22.07.19981114

Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна. Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені строки дії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) від дати оцінки або дати її затвердження (погодження) замовником


Дата оцінки — дата, станом на яку проведено процедуру оцінки та визначено вартість об'єкта оцінки.

 Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 11.10.20021531


вгору