Про рослинний світ
Закон України від 09.04.1999591-XIV

Акліматизація рослин

Акліматизація — пристосування (адаптація) виду до нових умов існування у зв'язку зі штучним його переселенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дикорослі рослини

Дикорослі рослини — рослини, що природно зростають на певній території.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інтродукція

Інтродукція — штучне введення виду до складу рослинного світу поза межами його природного ареалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Об'єкти рослинного світу

Об'єкти рослинного світу — дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Природні рослинні ресурси

Природні рослинні ресурси — об'єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути використані населенням, для потреб виробництва та інших потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Природні рослинні угруповання

Природні рослинні угруповання — сукупність видів рослин, що зростають в межах певних ділянок та перебувають у тісній взаємодії як між собою, так і з умовами довкілля.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Рослинний світ

Рослинний світ — сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору