Про електроенергетику
Закон України від 16.10.1997575/97-ВР

Алгоритм оптового ринку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Алгоритм оптового ринку електричної енергії — порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2012

Виробництво електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Виробництво електричної енергії - господарська діяльність, пов'язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Вітрова електростанція (Всі визначення терміна — 2)

Вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення електроенергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Вітрова електроустановка (Всі визначення терміна — 2)

Вітрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Гарантія походження електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Гарантія походження електричної енергії - документ, виданий органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Граничні показники (Всі визначення терміна — 3)

Граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Граничні показники в електроенергетиці

Граничні показники — це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.06.2000

Допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України

Допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України - комплекс робіт з контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання, з розроблення та впровадження протиаварійних заходів, з розроблення нормативних документів, науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Екологічна броня електропостачання споживача (Всі визначення терміна — 5)

Екологічна броня електропостачання споживача — мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.01.2012

Екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний рівень споживання електричної енергії споживачем (крім побутових споживачів), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Електроенергетика (Всі визначення терміна — 4)

Електроенергетика — галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Електропередавальна організація (Всі визначення терміна — 4)

Електропередавальна організація - суб’єкт господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Електростанція (Всі визначення терміна — 2)

Електростанція - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Електроустановка (Всі визначення терміна — 12)

Електроустановка — комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Енергетична безпека (Всі визначення терміна — 5)

Енергетична безпека — стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Енергія (Всі визначення терміна — 3)

Енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Енергія — електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Енергогенеруючі компанії (Всі визначення терміна — 2)

Енергогенеруючі компанії - учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Енергогенеруючі компанії — учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Енергопостачальники (Всі визначення терміна — 5)

Енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Енергопостачальники — учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам або з метою її експорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.01.2011

"Зелений" тариф

"Зелений" тариф — спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблена лише малими гідроелектростанціями).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.04.2009

Заборонена зона гідроелектротехнічних споруд (Всі визначення терміна — 3)

Заборонена зона гідроелектротехнічних споруд — земельна ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони території гідроелектротехнічної споруди, обладнана інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього б'єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції, позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її територію сторонніх осіб, суден та плавучих об'єктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Заборонена зона гідроелектротехнічних споруд - земельна ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони території гідроелектротехнічної споруди, обладнана інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього б'єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції, позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її територію сторонніх осіб, суден та плавучих об'єктів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Зелений тариф

"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Контрольована зона гідроелектротехнічних споруд (Всі визначення терміна — 3)

Контрольована зона гідроелектротехнічних споруд - позначена попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між водосховищами і дренажними каналами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Контрольована зона гідроелектротехнічних споруд — позначена попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між водосховищами і дренажними каналами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Магістральна електрична мережа (Всі визначення терміна — 3)

Магістральна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Магістральна електрична мережа — електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Магістральна теплова мережа (Всі визначення терміна — 12)

Магістральна теплова мережа — комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Мала гідроелектростанція (Всі визначення терміна — 3)

Мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Мала гідроелектростанція — електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 10 МВт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2008

Мережа (електрична чи теплова) (Всі визначення терміна — 4)

Мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Мережа (електрична чи теплова) — сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Міждержавна електрична мережа (Всі визначення терміна — 3)

Міждержавна електрична мережа — електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Мікрогідроелектростанція (Всі визначення терміна — 2)

Мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 КВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Мінігідроелектростанція (Всі визначення терміна — 2)

Мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 КВт, але не перевищує 1 МВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) (Всі визначення терміна — 2)

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки (Всі визначення терміна — 2)

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Місцева (локальна) електрична мережа (Всі визначення терміна — 5)

Місцева (локальна) електрична мережа — приєднана електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для розподілу електричної енергії від магістральної мережі та/або електричної станції до споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Надзвичайна ситуація в державі (Всі визначення терміна — 2)

Надзвичайна ситуація в державі — це ситуація, при якій спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче встановлених нормативів або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологічних вимог.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Надзвичайна ситуація в державі - це ситуація, при якій спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче встановлених нормативів або спрацьовується запас води у водосховищах нижче встановлених екологічних вимог

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі України

Надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі України - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015


вгору