Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Земельний кодекс України
Кодекс України; Закон від 18.12.1990561-XII

Державний земельний кадастр (Всі визначення терміна — 6)

Державний земельний кадастр містить систему необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землеустрій (Всі визначення терміна — 5)

Землеустрій включає систему заходів, спрямованих на здійснення положень земельного законодавства, рішень Рад народних депутатів щодо організації використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі водного фонду (Всі визначення терміна — 4)

До земель водного фонду належать землі, зайняті ріками, озерами, водоймами, болотами, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, а також землі, виділені по берегах водойм під смуги відведення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі для потреб оборони

Землями для потреб оборони визнаються землі, надані для розміщення та постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств і організацій Збройних Сил України, інших військових формувань та внутрішніх військ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі запасу

Визначення земель запасу

Землями запасу визнаються всі землі, не передані у власність або не надані у постійне користування. До них належать також землі, право власності або користування якими припинено відповідно до статей 27 і 28 цього Кодексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі історико-культурного призначення (Всі визначення терміна — 3)

До земель історико-культурного призначення належать землі історико-культурних заповідників, меморіальних парків, поховань, археологічних і архітектурних пам'яток та архітектурно-ландшафтних комплексів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі лісового фонду (Всі визначення терміна — 2)

Землями лісового фонду визнаються землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового господарства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі міста

До земель міста належать усі землі в межах міста.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі оздоровчого призначення (Всі визначення терміна — 4)

До земель оздоровчого призначення належать земельні ділянки, що мають природні лікувальні фактори, сприятливі для організації профілактики та лікування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі природоохоронного призначення (Всі визначення терміна — 2)

До земель природоохоронного призначення належать землі заповідників, національних, зоологічних і дендрологічних парків, парків — пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників (за винятком мисливських), заповідних урочищ, пам'яток природи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі промисловості (Всі визначення терміна — 3)

Землями промисловості визнаються землі, надані для розміщення і експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будинків, інших споруд.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі рекреаційного призначення (Всі визначення терміна — 4)

До земель рекреаційного призначення належать землі, призначені для організованого масового відпочинку і туризму населення: земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, кемпінгів, туристських баз, стаціонарних і наметових туристсько-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристських станцій, парків, зелених зон навколо міст та інших населених пунктів, навчально-туристських стежок, маркірованих трас, дитячих і спортивних таборів, і розташовані поза землями оздоровчого призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі селища міського типу

До земель селища міського типу належать усі землі в межах селища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі сільського населеного пункту

До земель сільського населеного пункту належать усі землі, що знаходяться в межах, установлених для цього пункту в порядку землеустрою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі сільськогосподарського призначення (Всі визначення терміна — 6)

Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Землі транспорту, зв'язку та іншого призначення

Землями транспорту, зв'язку та іншого призначення визнаються землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного, автомобільного, морського, внутрішнього водного, повітряного та трубопровідного транспорту, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередачі та зв'язку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Межа міста (Всі визначення терміна — 2)

Межа міста — зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається проектом планіровки та забудови міста або техніко-економічним обгрунтуванням розвитку міста.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Моніторинг земель (Всі визначення терміна — 4)

Моніторинг земель являє собою систему спостереження за станом земельного фонду, в тому числі земель, розташованих у зонах радіоактивного забруднення, з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Орендодавці землі

Орендодавцями землі є сільські, селищні, міські, районні Ради народних депутатів і власники землі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Охорона земель (Всі визначення терміна — 7)

Охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необгрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Суб'єкти права державної власності на землю

Суб'єктами права державної власності на землю виступають:

Верховна Рада України — на землі загальнодержавної власності України;

Верховна Рада Республіки Крим — на землі в межах території Республіки, за винятком земель загальнодержавної власності;

обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних депутатів — на землі в межах їх територій, за винятком земель, що перебувають в загальнодержавній власності.

Землі, що перебувають у державній власності, можуть передаватися в колективну або приватну власність і надаватися у користування, у тому числі в оренду, за винятком випадків, передбачених законодавством України і Республіки Крим.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA

Суб'єкти права колективної власності на землю (Всі визначення терміна — 2)

Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садівницькі товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2002, UA