Земельний кодекс України
Code of Ukraine; Law on December 18, 1990561-XII

Державний земельний кадастр (All definitions of termin — 6)

Державний земельний кадастр містить систему необхідних відомостей і документів про правовий режим земель, їх розподіл серед власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, за категоріями земель, про якісну характеристику і народногосподарську цінність земель.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землеустрій (All definitions of termin — 5)

Землеустрій включає систему заходів, спрямованих на здійснення положень земельного законодавства, рішень Рад народних депутатів щодо організації використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі водного фонду (All definitions of termin — 4)

До земель водного фонду належать землі, зайняті ріками, озерами, водоймами, болотами, гідротехнічними та іншими водогосподарськими спорудами, а також землі, виділені по берегах водойм під смуги відведення.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі для потреб оборони

Землями для потреб оборони визнаються землі, надані для розміщення та постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств і організацій Збройних Сил України, інших військових формувань та внутрішніх військ.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі запасу

Визначення земель запасу

Землями запасу визнаються всі землі, не передані у власність або не надані у постійне користування. До них належать також землі, право власності або користування якими припинено відповідно до статей 27 і 28 цього Кодексу.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі історико-культурного призначення (All definitions of termin — 3)

До земель історико-культурного призначення належать землі історико-культурних заповідників, меморіальних парків, поховань, археологічних і архітектурних пам'яток та архітектурно-ландшафтних комплексів.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі лісового фонду (All definitions of termin — 2)

Землями лісового фонду визнаються землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового господарства.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі міста

До земель міста належать усі землі в межах міста.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі оздоровчого призначення (All definitions of termin — 4)

До земель оздоровчого призначення належать земельні ділянки, що мають природні лікувальні фактори, сприятливі для організації профілактики та лікування.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі природоохоронного призначення (All definitions of termin — 2)

До земель природоохоронного призначення належать землі заповідників, національних, зоологічних і дендрологічних парків, парків — пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників (за винятком мисливських), заповідних урочищ, пам'яток природи.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі промисловості (All definitions of termin — 3)

Землями промисловості визнаються землі, надані для розміщення і експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будинків, інших споруд.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі рекреаційного призначення (All definitions of termin — 4)

До земель рекреаційного призначення належать землі, призначені для організованого масового відпочинку і туризму населення: земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, кемпінгів, туристських баз, стаціонарних і наметових туристсько-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристських станцій, парків, зелених зон навколо міст та інших населених пунктів, навчально-туристських стежок, маркірованих трас, дитячих і спортивних таборів, і розташовані поза землями оздоровчого призначення.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі селища міського типу

До земель селища міського типу належать усі землі в межах селища.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі сільського населеного пункту

До земель сільського населеного пункту належать усі землі, що знаходяться в межах, установлених для цього пункту в порядку землеустрою.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі сільськогосподарського призначення (All definitions of termin — 6)

Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Землі транспорту, зв'язку та іншого призначення

Землями транспорту, зв'язку та іншого призначення визнаються землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного, автомобільного, морського, внутрішнього водного, повітряного та трубопровідного транспорту, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електропередачі та зв'язку.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Межа міста (All definitions of termin — 2)

Межа міста — зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель іншого призначення і визначається проектом планіровки та забудови міста або техніко-економічним обгрунтуванням розвитку міста.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Моніторинг земель (All definitions of termin — 4)

Моніторинг земель являє собою систему спостереження за станом земельного фонду, в тому числі земель, розташованих у зонах радіоактивного забруднення, з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Орендодавці землі

Орендодавцями землі є сільські, селищні, міські, районні Ради народних депутатів і власники землі.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Охорона земель (All definitions of termin — 7)

Охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необгрунтованому вилученню земель із сільськогосподарського обороту, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Суб'єкти права державної власності на землю

Суб'єктами права державної власності на землю виступають:

Верховна Рада України — на землі загальнодержавної власності України;

Верховна Рада Республіки Крим — на землі в межах території Республіки, за винятком земель загальнодержавної власності;

обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних депутатів — на землі в межах їх територій, за винятком земель, що перебувають в загальнодержавній власності.

Землі, що перебувають у державній власності, можуть передаватися в колективну або приватну власність і надаватися у користування, у тому числі в оренду, за винятком випадків, передбачених законодавством України і Республіки Крим.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA

Суб'єкти права колективної власності на землю (All definitions of termin — 2)

Суб'єктами права колективної власності на землю є колективні сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарські кооперативи, садівницькі товариства, сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств.

Find the definition in the text on January 1, 2002, UA


on top