Про альтернативні джерела енергії
Закон України від 20.02.2003555-IV

Адміністратор електронної торгової системи (Всі визначення терміна — 3)

Адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідно до закону відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Аеротермальна енергія (Всі визначення терміна — 2)

Аеротермальна енергія - енергія, що накопичена в формі теплової енергії у повітряному середовищі


Аеротермальна енергія - енергія, що накопичена в формі теплової енергії у повітряному середовищі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Альтернативна енергетика (Всі визначення терміна — 3)

Альтернативна енергетика — сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2008

Альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Альтернативні джерела енергії (Всі визначення терміна — 5)

Альтернативні джерела енергії — відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2008

Альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів


Альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Аукціон з розподілу квоти підтримки (аукціон)

Аукціон з розподілу квоти підтримки (аукціон) - спосіб визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Аукціонна ціна

Аукціонна ціна - ціна 1 кіловат-години електричної енергії, запропонована суб’єктом господарювання, який визначений переможцем аукціону з розподілу квоти підтримки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Виробництво елементів обладнання об'єкта електроенергетики (Всі визначення терміна — 9)

Виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Відновлювані джерела енергії

Відновлювані джерела енергії - відновлювані невикопні джерела енергії, а саме енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Вітрова електростанція (Всі визначення терміна — 2)

Вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Вітрова електроустановка (Всі визначення терміна — 2)

Вітрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру в електричну енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Гарантія походження електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Гарантія походження електричної енергії - документ, виданий суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена з відновлюваних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Геотермальна енергія (Всі визначення терміна — 2)

Геотермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії під твердим шаром земної поверхні


Геотермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії під твердим шаром земної поверхні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Гідротермальна енергія (Всі визначення терміна — 2)

Гідротермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії в поверхневих водах


Гідротермальна енергія - енергія, що накопичена у формі теплової енергії в поверхневих водах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Електронна торгова система (Всі визначення терміна — 7)

Електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Електронний майданчик (Всі визначення терміна — 7)

Електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, що функціонує в мережі Інтернет, підключений до центральної бази даних та забезпечує замовнику аукціону, особам, які мають намір взяти участь в аукціоні, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Енергетичний кооператив

Енергетичний кооператив - юридична особа, заснована відповідно до Закону України "Про кооперацію" або Закону України "Про споживчу кооперацію" для здійснення господарської діяльності з виробництва, заготівлі або транспортування паливно-енергетичних ресурсів, а також для надання інших послуг з метою задоволення потреб його членів або територіальної громади, а також з метою отримання прибутку, відповідно до вимог законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Енергія, вироблена з альтернативних джерел (Всі визначення терміна — 2)

Енергія, вироблена з альтернативних джерел, - електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об’єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Енергія, вироблена з альтернативних джерел, — електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об'єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2008

"Зелений" тариф

"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Мала гідроелектростанція (Всі визначення терміна — 3)

Мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Мікрогідроелектростанція (Всі визначення терміна — 2)

Мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 кВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Мінігідроелектростанція (Всі визначення терміна — 2)

Мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 кВт, але не перевищує 1 МВт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017

Об'єкти альтернативної енергетики

Об'єкти альтернативної енергетики — енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об'єкті джерел енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2008

Об'єкти альтернативної енергетики

Об’єкти альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Оператор електронного майданчика (Всі визначення терміна — 5)

Оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Річна квота підтримки суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

Річна квота підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, - обсяг потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), що пропонується у відповідному році до розподілу на аукціоні, за результатами якого суб’єкти господарювання набувають право на підтримку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Сфера альтернативних джерел енергії (Всі визначення терміна — 2)

Сфера альтернативних джерел енергії — галузь діяльності, що пов'язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.10.2008

Сфера альтернативних джерел енергії - галузь діяльності, що пов’язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.12.2016

Центральна база даних (Всі визначення терміна — 4)

Центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.05.2019

Черга будівництва електричної станції (Всі визначення терміна — 2)

Черга будівництва електричної станції - група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії, що відповідно до проектної документації на будівництво є частиною об’єкта електроенергетики. Черга будівництва електричної станції може складатися з пускових комплексів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2017


вгору