Загальні збори (з'їзд, конференція)

Загальні збори (з’їзд, конференція) є вищим керівним органом творчої спілки, що скликаються відповідно до статуту творчої спілки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2018

Професійний творчий працівник (Всі визначення терміна — 5)

Професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2018

Професійний творчий працівник — особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури і мистецтва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Творча діяльність (Всі визначення терміна — 4)

Творча діяльність — індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2018

Творча спілка (Всі визначення терміна — 3)

Творча спілка — добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Творча спілка - добровільне об’єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.11.2018


вгору