Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії
Указ Президента України; Положення від 19.02.199455/94

Афілійована особа інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії

Афілійована особа інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії — інвестиційний керуючий, засновники, а також учасники, кожен з яких володіє не менш як 25 відсотками інвестиційних сертифікатів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Взаємний фонд інвестиційної компанії

Взаємний фонд інвестиційної компанії — філіал, який від імені інвестиційної компанії здійснює спільне інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Відкритий інвестиційний фонд

Відкритий інвестиційний фонд — фонд, який випускає інвестиційні сертифікати з зобов'язанням перед учасниками щодо їх викупу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Депозитарій інвестиційного фонду

Депозитарій інвестиційного фонду — юридична особа, яка здійснює відповідальне зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та облік руху активів на підставі депозитного договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Закритий інвестиційний фонд

Закритий інвестиційний фонд — фонд, який здійснює випуск інвестиційних сертифікатів без взяття зобов'язань про їх викуп.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Інвестиційна декларація (Всі визначення терміна — 11)

Інвестиційна декларація — складова частина статуту інвестиційного фонду, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду, порядок випуску, продажу та викупу інвестиційних сертифікатів, а також інші питання інвестиційної діяльності фонду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Інвестиційна компанія (Всі визначення терміна — 2)

Інвестиційною компанією визнається торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Інвестиційний керуючий

Інвестиційний керуючий — торговець цінними паперами, з яким укладено угоду про управління інвестиційним фондом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Інвестиційний сертифікат (Всі визначення терміна — 5)

Інвестиційний сертифікат — цінний папір, який випускається виключно інвестиційним фондом або інвестиційною компанією і дає право його власникові на отримання доходу у вигляді дивідендів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Інвестиційний фонд

Інвестиційний фонд — це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Спільне інвестування

Спільне інвестування — діяльність, яка здійснюється в інтересах і за рахунок засновників та учасників інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної діяльності з цінними паперами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001

Чисті активи інвестиційного фонду (Всі визначення терміна — 3)

Чисті активи інвестиційного фонду — величина, яка визначається як різниця між сумою активів і розміром пасивів інвестиційного фонду з урахуванням їх ринкової вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2001


вгору