Про аграрні розписки
Закон України від 06.11.20125479-VI

Аграрна розписка

Аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Боржник за аграрною розпискою

Боржник за аграрною розпискою - особа, яка видає аграрну розписку для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Експертна установа

Експертна установа - фізична чи юридична особа, діяльність якої полягає у проведенні за плату товарознавчих досліджень у галузі сільського господарства, яка самостійно або фахівці якої підтвердили свою кваліфікацію у порядку, встановленому законом для судових експертів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Кредитор за аграрною розпискою

Кредитор за аграрною розпискою - фізична чи юридична особа, яка надає грошові кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань, а також фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора за аграрною розпискою у спосіб, не заборонений законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Моніторинг предмета застави за аграрними розписками

Моніторинг предмета застави за аграрними розписками - діяльність кредиторів за аграрними розписками та залучених кредиторами за аграрними розписками інших зацікавлених осіб із здійснення спостереження за майбутнім врожаєм, що є предметом застави за аграрними розписками, збору інформації про предмет застави та боржників за аграрними розписками, її систематизації в бази даних та користування такими базами даних у порядку, передбаченому законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Реєстр аграрних розписок

Реєстр аграрних розписок - єдина інформаційна система, що містить відомості про обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Сільськогосподарська продукція (Всі визначення терміна — 12)

Сільськогосподарська продукція - продукція, перелік якої визначений у групах 01-14 розділів I та II Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно із Законом України "Про Митний тариф України"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Товарна аграрна розписка

Товарна аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною розпискою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Фінансова аграрна розписка

Фінансова аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору