Про благодійництво та благодійні організації
Закон України від 16.09.1997531/97-ВР

Благодійна діяльність (Всі визначення терміна — 4)

Благодійна діяльність — добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013

Благодійна організація (Всі визначення терміна — 3)

Благодійна організація — недержавна організація, головною метою діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб згідно з цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013

Благодійна програма (Всі визначення терміна — 2)

Благодійна програма приймається благодійною організацією і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям організації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013

Благодійники

Благодійники — фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013

Благодійництво

Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013

Меценатство (Всі визначення терміна — 2)

Меценатство — добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013

Набувачі благодійної допомоги

Набувачі благодійної допомоги — фізичні та юридичні особи, які потребують і отримують благодійну допомогу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013

Спонсорство (Всі визначення терміна — 4)

Спонсорство — добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.02.2013


вгору