Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 12.04.2002522

Веб-сервер

Веб-сервер — сервер, призначений для відображення інформації в мережі Інтернет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002

Глобальні мережі передачі даних

Глобальні мережі передачі даних (далі — глобальні мережі) — іноземні та міжнародні мережі передачі даних, у тому числі мережа Інтернет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002

Дані в глобальних мережах

Дані — інформація в електронному вигляді, яка створюється, зберігається та передається з використанням глобальних мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002

Домен (Всі визначення терміна — 3)

Домен — частина адресного простору в мережі Інтернет, призначена для ідентифікації комп'ютера або групи комп'ютерів. Домени поділяються на піддомени або домени нижчих рівнів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002

Доменне ім'я (Всі визначення терміна — 2)

Доменне ім'я — буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002

Оператори передачі даних

Оператори — суб'єкти господарювання, включені до переліку підприємств, які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством (далі — перелік).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002

Сервер (Всі визначення терміна — 2)

Сервер — сукупність апаратних і програмних засобів, призначених для обслуговування інформаційних запитів комп'ютерів абонентів у мережах передачі даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002

Сервер системи доменних імен

Сервер системи доменних імен — сукупність апаратних і програмних засобів, які забезпечують розподіл запитів комп'ютерів абонентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2002


вгору