Про екстрену медичну допомогу
Закон України від 05.07.20125081-VI

Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги

Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги - структурна одиниця станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завданням якої є надання екстреної медичної допомоги людині у невідкладному стані безпосередньо на місці події та під час перевезення такої людини до закладу охорони здоров’я відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Виклик екстреної медичної допомоги

Виклик екстреної медичної допомоги - повідомлення про невідкладний стан людини і місце події та/або звернення про необхідність надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103 чи за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню 112

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги - структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Домедична допомога (Всі визначення терміна — 2)

Домедична допомога - невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Екстрена медична допомога (Всі визначення терміна — 4)

Екстрена медична допомога – медична допомога, яка полягає у здійсненні працівниками системи екстреної медичної допомоги відповідно до цього Закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Місце події

Місце події - територія, приміщення або будь-яке інше місцезнаходження людини у невідкладному стані на момент здійснення виклику екстреної медичної допомоги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Невідкладний стан людини (Всі визначення терміна — 2)

Невідкладний стан людини - раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або оточуючих її людей і виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги

Пункт постійного базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги - місце розташування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та спеціалізованого санітарного транспорту, пристосоване та обладнане для її роботи у цілодобовому режимі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Пункт тимчасового базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги

Пункт тимчасового базування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги - місце тимчасового перебування бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги для забезпечення своєчасного надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час проведення масових заходів та заходів за участю осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Система екстреної медичної допомоги

Система екстреної медичної допомоги - сукупність визначених цим Законом закладів охорони здоров’я та їх структурних одиниць, які забезпечують організацію та надання екстреної медичної допомоги, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Спеціалізований санітарний транспорт

Спеціалізований санітарний транспорт - оснащений спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями транспортний засіб, призначений для перевезення людини у невідкладному стані та обладнаний для надання екстреної медичної допомоги відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги

Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги є закладом охорони здоров’я, основне завдання якого – забезпечення постійної готовності бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до надання екстреної медичної допомоги відповідно до положень цього Закону у цілодобовому режимі та координація їх діяльності з оперативно-диспетчерською службою центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративної одиниці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є закладом охорони здоров’я, основне завдання якого – забезпечення організації та надання екстреної медичної допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014


вгору