Про засади державної мовної політики
Закон України від 03.07.20125029-VI

Державна мова (Всі визначення терміна — 2)

Державна мова - закріплена законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, установах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Мови національних меншин

Мови національних меншин - мова меншини, що об'єднана спільним етнічним походженням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Мовна група

Мовна група - група осіб, що проживає в Україні, яка має спільну рідну мову

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Мовна меншина

Мовна меншина - група осіб, що проживає в Україні, яка має спільну рідну мову, що відрізняється від державної мови, та яка за своєю чисельністю менша, ніж решта населення держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Регіон (Всі визначення терміна — 7)

Регіон - окрема самоуправна адміністративно-територіальна одиниця, що може складатися з Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Регіональна мова або мова меншини

Регіональна мова або мова меншини - мова, яка традиційно використовується в межах певної території держави громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менша, ніж решта населення цієї держави, та/або відрізняється від офіційної мови (мов) цієї держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Регіональна мовна група

Регіональна мовна група - група осіб, що проживає у певному регіоні (населеному пункті), яка має спільну рідну мову

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Рідна мова

Рідна мова - перша мова, якою особа оволоділа в ранньому дитинстві

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Територія, на якій поширена регіональна мова

Територія, на якій поширена регіональна мова, - територія однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць України (Автономної Республіки Крим, області, району, міста, селища, села), де регіональна мова є засобом комунікації певної кількості осіб, що виправдовує здійснення різних охоронних і заохочувальних заходів, передбачених у цьому Законі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.09.2014

Топоніми

Топоніми - назви адміністративно-територіальних одиниць, залізничних станцій, вулиць, майданів тощо - утворюються і подаються державною мовою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2015


вгору