Про космічну діяльність
Закон України від 15.11.1996502/96-ВР

Інцидент пов'язаний з космічною діяльністю

Інцидент — пов'язана з космічною діяльністю подія, що призвела до створення загрози життю та здоров'ю людей, а також до пошкодження або знищення майна громадян, підприємств, установ та організацій чи заподіяння шкоди довкіллю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Космічна діяльність

Космічна діяльність — наукові космічні дослідження, створення та застосування космічної техніки, використання космічного простору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Космічний апарат

Космічний апарат — літальний технічний засіб для польотів у космос і в космосі з метою його дослідження та використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Космічні технології та послуги

Космічні технології та послуги — результати наукових розробок, методи, засоби та послуги, необхідні для здійснення космічної діяльності та для отримання і використання результатів цієї діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Надзвичайна подія пов'язана з космічною діяльністю

Надзвичайна подія — пов'язана з космічною діяльністю подія, що призвела до загибелі людей або заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, а також до знищення майна громадян, підприємств, установ та організацій чи заподіяння значної шкоди довкіллю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Об'єкти космічної діяльності (космічна техніка)

Об'єкти космічної діяльності (космічна техніка) — матеріальні предмети штучного походження, що проектуються, виготовляються та експлуатуються як у космічному просторі (космічний сегмент, космічна інфраструктура), так і на поверхні Землі (наземний сегмент, наземна інфраструктура) з метою дослідження та використання космічного простору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Персонал об'єктів космічної діяльності

Персонал об'єктів космічної діяльності — працівники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у виготовленні, випробуванні, експлуатації об'єктів космічної діяльності та ліквідації наслідків інцидентів і надзвичайних подій, а також фахівці підприємств, установ, організацій та особовий склад військових частин, залучені до виконання цієї роботи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Правила космічної діяльності

Правила космічної діяльності — спеціальні правила, технічні норми, стандарти, що регламентують космічну діяльність та її безпеку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Сертифікат відповідності пов'язаний з космічною діяльністю

Сертифікат відповідності — документ, який посвідчує відповідність об'єкта космічної діяльності вимогам експлуатаційної придатності космічної техніки, регламентованим нормативними документами, чинними в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Суб'єкти космічної діяльності

Суб'єкти космічної діяльності — підприємства, установи та організації, в тому числі міжнародні та іноземні, які здійснюють космічну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Унікальні об'єкти космічної діяльності (Всі визначення терміна — 2)

Унікальні об'єкти космічної діяльності — складні науково-технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура, з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012


вгору