Про ціни і ціноутворення
Закон України від 21.06.20125007-VI

Вільні ціни (Всі визначення терміна — 2)

Вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Встановлення ціни

встановлення ціни - затвердження (фіксація) рівня ціни;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Гранична ціна

гранична ціна - максимально або мінімально допустимий рівень ціни, який може застосовуватися суб’єктом господарювання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Декларування зміни ціни

декларування зміни ціни та/або реєстрація ціни - інформування суб’єктом господарювання у встановленому порядку органів державного регулювання і контролю (нагляду) та спостереження у сфері ціноутворення про наміри встановлення та застосування ціни, відмінної від поточної;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Державні регульовані ціни (Всі визначення терміна — 2)

. Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Державні регульовані ціни можуть запроваджуватися на товари суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Державні регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж (реалізацію) та прибуток від його продажу (реалізації).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Доплата (Всі визначення терміна — 2)

доплата - збільшення ціни товару виробником (постачальником) під час його продажу (реалізації);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Застосування ціни

застосування ціни - продаж (реалізація) товару за встановленою ціною;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Знижка (Всі визначення терміна — 3)

знижка (знижувальний коефіцієнт) - зменшення ціни товару виробником (постачальником) під час його продажу (реалізації);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.06.2015

Норматив рентабельності

норматив рентабельності - рівень прибутковості, що визначається суб’єктом господарювання під час формування ціни. Граничний норматив рентабельності є його максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб’єктом господарювання під час встановлення ціни товару;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Постачальницько-збутова надбавка (постачальницька винагорода)

постачальницько-збутова надбавка (постачальницька винагорода) - сума витрат суб’єкта господарювання, що пов’язані з обігом товару та здійснюються в процесі його продажу (реалізації) під час надходження від виробника (постачальника) на відповідний товарний ринок, та прибутку. Гранична постачальницько-збутова надбавка є її максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, під час встановлення ціни товару;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Продаж (реалізація)

продаж (реалізація) - господарська операція, під час якої здійснюється обмін товару на виражений у грошовій формі еквівалент або інший вид компенсації його вартості;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Товар (Всі визначення терміна — 28)

товар - продукція, роботи, послуги, матеріально-технічні ресурси, майнові та немайнові права, що підлягають продажу (реалізації);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Товарний ринок (Всі визначення терміна — 2)

товарний ринок - сфера обороту товару (взаємозамінних товарів);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Торговельна надбавка (націнка)

торговельна надбавка (націнка) - сума витрат суб’єкта господарювання, що пов’язані з обігом товару та здійснюються в процесі його продажу (реалізації) у роздрібній торгівлі, та прибутку. Гранична торговельна надбавка (націнка) є її максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб’єктом господарювання під час реалізації товару в роздрібній торгівлі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Фіксована ціна

фіксована ціна - обов’язкова для застосування суб’єктами господарювання ціна, встановлена Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Формування ціни

формування ціни - механізм визначення рівня ціни товару;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Ціна (Всі визначення терміна — 2)

ціна - виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013

Ціноутворення

ціноутворення - процес формування та встановлення цін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.01.2013


вгору