Грант (Всі визначення терміна — 8)

грант - кошти Глобального фонду, що надаються основному реципієнту (основним реципієнтам) на безоплатній та безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога) для здійснення цільових заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу в Україні та є благодійною допомогою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Договір про надання гранту

договір про надання гранту - договір, укладений між Глобальним фондом та основним реципієнтом з метою виконання програми (частини програми) Глобального фонду;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Основний реципієнт

основний реципієнт - юридична особа (резидент), що відповідає вимогам, установленим Глобальним фондом, та визначена у заявці Національного координатора з метою виконання програми Глобального фонду;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Програма Глобального фонду

програма Глобального фонду - комплекс цільових заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, зазначених у договорі про надання гранту. Програми Глобального фонду виконуються на засадах благодійництва згідно із Законом України "Про благодійництво та благодійні організації";

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Субгрант

субгрант - частина гранту, що надається основним реципієнтом субреципієнту на безоплатній та безповоротній основі (безповоротна фінансова допомога) для здійснення цільових заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Субреципієнт

субреципієнт - визначена основним реципієнтом у порядку, встановленому Глобальним фондом, юридична особа (резидент), що бере участь у виконанні договору про надання гранту. Між основним реципієнтом та субреципієнтом укладається договір про надання субгранту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014


вгору