Аукціонне свідоцтво (Всі визначення терміна — 2)

Аукціонне свідоцтво - документ, що засвідчує факт купівлі-продажу певного обсягу електричної енергії (лота/лотів) за певною ціною, який формується організатором аукціону, підписується уповноваженими особами покупця, продавця та організатора аукціону шляхом додавання електронного підпису і є підставою для укладення двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії між покупцем і продавцем

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Двосторонній безперервний аукціон

Двосторонній безперервний аукціон - аукціон, у торгах за яким одночасно може брати участь необмежена кількість продавців і покупців за умови дотримання ними вимог регламенту організації та проведення аукціону з продажу електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Договір про організацію та проведення аукціонів

Договір про організацію та проведення аукціонів - договір, укладений між організатором аукціону та продавцем на підставі публічної пропозиції (оферти), що публікується організатором аукціону, до якого приєднуються учасники ринку електричної енергії, які бажають здійснювати купівлю електричної енергії на аукціонах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Електронна торгова система (Всі визначення терміна — 7)

Електронна торгова система - сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються організатором аукціону для забезпечення організації та проведення аукціонів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Електронний аукціон (Всі визначення терміна — 7)

Електронний аукціон - аукціон, який проводиться в електронній торговій системі організатором аукціону у формі одностороннього аукціону або двостороннього безперервного аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Заява про приєднання до договору про організацію та проведення аукціонів

Заява про приєднання до договору про організацію та проведення аукціонів - документ установленої регламентом аукціону форми, що подається покупцем організатору аукціону, є підставою для приєднання до договору про організацію та проведення аукціонів і є його невід’ємною частиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Заявка на організацію та проведення аукціону

Заявка на організацію та проведення аукціону - електронний документ установленої регламентом аукціону форми, що подається продавцем організатору аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Заявка на участь в аукціоні (Всі визначення терміна — 4)

Заявка на участь в аукціоні - електронний документ установленої регламентом аукціону форми, що подається покупцем організатору аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Конкурс (конкурсний відбір)

Конкурс (конкурсний відбір) - відбір організаторів електронних аукціонів на конкурсних засадах, що організовується і проводиться Міненерговугіллям відповідно до Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Крок аукціону (Всі визначення терміна — 31)

Крок аукціону - мінімальна величина, на яку покупцем у ході торгів може бути змінено ціну за 1 МВт•г, що встановлюється в регламенті аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Лот (Всі визначення терміна — 39)

Лот - визначений продавцем неподільний обсяг електричної енергії, що пропонується для продажу на аукціоні запропонованим типом графіка продажу та дорівнює потужності 1 МВт протягом визначеного періоду продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Односторонній аукціон (Всі визначення терміна — 2)

Односторонній аукціон - аукціон, у торгах за яким може брати участь лише один продавець, що є ініціатором аукціону, та необмежена кількість покупців за умови дотримання ними вимог регламенту аукціону; технологія проведення аукціону (на підвищення ціни, на зниження ціни, з уторговуванням ціни - з можливістю підвищення та зниження ціни) визначається аукціонним комітетом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Організатор електронного аукціону (Всі визначення терміна — 2)

Організатор електронного аукціону - суб’єкт господарювання - переможець конкурсу з відбору організаторів аукціону, який забезпечує організацію та проведення аукціонів з продажу електричної енергії за допомогою електронної торгової системи згідно з цим Порядком

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Переможці аукціону

Переможці аукціону - покупці, які запропонували найвищу ціну в ході торгів на аукціоні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Покупець (Всі визначення терміна — 18)

Покупець - постачальник універсальних послуг, оператор системи передачі, оператор системи розподілу та інші учасники ринку електричної енергії, які мають намір придбати електричну енергію відповідно до умов аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Продавець (Всі визначення терміна — 6)

Продавець - виробник електричної енергії - державне підприємство, а також господарське товариство, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірнє підприємство, представництво та філія таких підприємств і товариств та інші учасники ринку електричної енергії, які мають намір продати електричну енергію відповідно до умов аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Регламент аукціону

Регламент аукціону - документ, розроблений і затверджений організатором аукціону та погоджений аукціонним комітетом, що регулює порядок взаємодії між організатором аукціону та учасниками аукціону, визначає послідовність дій, строки, порядок та форму їх вчинення під час організації та проведення аукціонів, а також заходи з управління ризиками недотримання (невиконання) учасниками аукціону вимог цього Порядку та регламенту аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Спеціальна сесія аукціону

Спеціальна сесія аукціону - сесія аукціону, організація та проведення якої здійснюється організатором аукціону з метою виконання учасниками ринку електричної енергії спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Стандартний продукт

Стандартний продукт - електрична енергія, яка відпускається (відбирається) на стандартних умовах виконання, а саме: на щодобовій основі протягом певного строку виконання (D/W/M/Q/Y) та в розрізі певних годин відпуску (BASE/OFFPEAK/PEAK), зазначених у такому стандартному продукті; на торгах з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюється торгівля п’ятьма видами стандартних продуктів, що поділяються відповідно до строку виконання на:

денні (BASE_D), (PEAK_D), (OFFPEAK _D);

тижневі (BASE_W), (PEAK_W), (OFFPEAK _W);

місячні (BASE_M), (PEAK_M), (OFFPEAK_M);

квартальні (BASE_Q), (PEAK_Q), (OFFPEAK_Q);

річні (BASE_Y), (PEAK_Y), (OFFPEAK_Y).

Регламентом аукціону можуть бути визначені інші стандартні продукти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Стандартні умови виконання

Стандартні умови виконання - умови відпуску та відбору електричної енергії, якими є:

графік продажу - години доби за рівнем навантаження протягом доби, в які здійснюється виконання двосторонніх договорів (BASE - виконання протягом 24 годин на добу; OFFPEAK - виконання з 0.00 до 7.00 і з 22.00 до 24.00 в робочі дні, а також з 0.00 до 24.00 у вихідні; PEAK - виконання з 7.00 до 22.00 в робочі дні);

стандартні строки виконання - доба (D, порядковий день (місяця), протягом якого здійснюватиметься відпуск електричної енергії); тиждень року (W, порядковий номер (в календарному році) тижня, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії); місяць (M, порядковий номер календарного місяця, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії); квартал (Q, порядковий номер (в календарному році) кварталу, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії); рік (Y, рік, у якому учасники аукціону мають намір здійснити купівлю-продаж електричної енергії, протягом якого на щодобовій основі здійснюватиметься відпуск електричної енергії)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Стартова ціна (Всі визначення терміна — 5)

Стартова ціна - ціна за 1 МВт•г, з якої розпочинається аукціон

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Учасники аукціону (Всі визначення терміна — 5)

Учасники аукціону - продавці та покупці електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019

Цінова заявка (Всі визначення терміна — 2)

Цінова заявка - пропозиція покупця щодо кількості лотів запропонованого типу графіка продажу та ціни (цін), подана до електронної торгової системи в ході торгів на аукціоні в установленій регламентом аукціону формі, створення якої завершено накладенням електронного підпису

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.06.2019


вгору