Про правила етичної поведінки
Закон України від 17.05.20124722-VI

Конфлікт інтересів (Всі визначення терміна — 12)

терміни "конфлікт інтересів" та "неправомірна вигода" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Особисті інтереси

термін "особисті інтереси" вживається в такому значенні - будь-які інтереси особи, зумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, у тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з членством особи або з її діяльністю, не пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у громадських, релігійних чи інших організаціях;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору