Перелік термінів Кількість: 3 терміна

Водогрійний котел

Водогрійний котел

Пристрій, що має топку і обігрівається продук тами спаленого в ній палива та призначений для нагрівання води, яка знаходиться під тиском вище атмосферного і використовується як тепло носій поза самим пристроєм.


Водогрійний котел — пристрій, що має топку і обігрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для нагрівання води, яка перебуває під тиском вище атмосферного і використовується як теплоносій поза самим пристроєм.


Водогрійний котел (далі — котел) — апарат, який складається з корпусу з конвективними поверхнями нагріву та пальникового пристрою і призначений для передачі воді тепла, що виділяється під час згоряння палива.

 Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація від 27.08.2008748


вгору