Банки (Всі визначення терміна — 4)

банки - банки, пакети акцій у статутному капіталі яких придбані державою відповідно до Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012

Конкурс (Всі визначення терміна — 15)

конкурс - конкурентний спосіб продажу пакетів акцій банків, за яким переможцем визнається учасник продажу, що у процесі відкритого пропонування ціни запропонував найвищу ціну і взяв зобов'язання виконати фіксовані умови конкурсу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012

Пакети акцій банків

пакети акцій банків - частка акцій у бездокументарній формі у статутному капіталі банків, яка обліковується на рахунку в цінних паперах у зберігача;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012

Покупці (Всі визначення терміна — 5)

покупці - переможці конкурсу, які уклали договори купівлі-продажу пакетів акцій банку та сплатили за придбані ними пакети акцій банків кошти до Державного бюджету України;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012

Радник з продажу пакетів акцій банків

Радником з продажу пакетів акцій банків може бути інвестиційний банк, міжнародна юридична компанія або їх об'єднання, які відповідають таким кваліфікаційним критеріям:

1) наявність не менш як двадцятирічного досвіду надання консультацій урядам держав у сфері продажу державних банків або банків з державною часткою та успішного супроводження відповідних договорів, зокрема не менш як п'ятирічного досвіду виконання такої роботи в державах Центральної і Східної Європи та інших державах з перехідною економікою;

2) наявність представництв, розташованих в Україні та щонайменш як в шести державах Європейського Союзу;

3) відсутність кредиторських вимог до банків;

4) відсутність зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами банків, кредиторами та/або боржниками банків протягом останніх двох років;

5) відсутність зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їх рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012

Стратегічні інвестори

Стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи та/або банківські групи - резиденти або нерезиденти, які відповідають установленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012

Учасники конкурсу (Всі визначення терміна — 2)

учасники конкурсу - стратегічні інвестори, які подали заявки на участь у конкурсі та відповідні документи і щодо яких комісією з продажу пакетів акцій банків прийнято рішення про відповідність установленим вимогам;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012

Фіксовані умови конкурсу (Всі визначення терміна — 6)

фіксовані умови конкурсу - перелік зобов'язань, які є незмінними і однаковими для всіх учасників конкурсу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.03.2012


вгору