Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Довідка від 11.05.2017449

Довідка про результати дослідження

Довідка про результати дослідження - документ, у якому викладено письмові ймовірні та орієнтувальні висновки спеціаліста поліграфа за результатами дослідження щодо питань про факти, події, явища, які складають мету і завдання дослідження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.05.2017

Ініціатор дослідження (Всі визначення терміна — 2)

Ініціатор дослідження - Директор Бюро, його заступники, керівники територіальних органів Бюро, спеціальних підрозділів Бюро, а також працівник Бюро, щодо якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів) (далі - ініціатор)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.06.2018

Ініціатор дослідження - Директор Бюро, його заступники, керівники територіальних органів Бюро, спеціальних підрозділів Бюро, конкурсна комісія, яка проводить конкурс на зайняття відповідної посади, а також працівник Бюро, щодо якого висунуто документально підтверджені сумніви стосовно правдивості наданої ним інформації (у разі наявності письмової заяви про надання добровільної згоди на проведення дослідження для спростування таких сумнівів)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.05.2017

Матеріали дослідження

Матеріали дослідження - завдання на проведення дослідження, надані ініціатором документи, перелік тестів та запитань, поліграми, заява про надання добровільної згоди на проведення дослідження, аудіо- та (або) відеозаписи, довідка про результати дослідження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.05.2017

Поліграф (Всі визначення терміна — 4)

Поліграф - технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на поліграмах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.05.2017

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа - нешкідливе для життя і здоров’я людини опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого проводиться аналіз динаміки зазначених реакцій суб’єкта дослідження у відповідь на психологічні стимули, представлені у формі варіантів відповідей, предметів, схем, фотографій тощо, що дає можливість виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.05.2017

Спеціаліст поліграфа (Всі визначення терміна — 4)

Спеціаліст поліграфа - працівник структурного підрозділу Бюро або у разі потреби залучений сторонній спеціаліст, який володіє державною мовою, має ступень “магістра” і здобув післядипломну освіту за програмами підготовки спеціалістів поліграфа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.05.2017

Суб'єкт дослідження

Суб’єкт дослідження - працівник Бюро або особа, що претендує на призначення на посаду у Бюро, які не мають медичних протипоказань для проведення дослідження і яких визначено у завданні на проведення дослідження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.05.2017


вгору