Перелік термінів Кількість: 1 термін

Режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду - це сукупність науково-обгрунтованих екологічних вимог, норм і правил, які визначають правовий статус, призначення цих територій та об’єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони, використання і відтворення їх природних комплексів

 Про природно-заповідний фонд України
Закон України від 16.06.19922456-XII


вгору