Про професійний розвиток працівників
Закон України від 12.01.20124312-VI

Атестація працівників

атестація працівників - процедура оцінки професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Неформальне професійне навчання працівників

неформальне професійне навчання працівників - набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Підтвердження кваліфікації працівників

підтвердження кваліфікації працівників - процедура визначення відповідності професійних знань, умінь і навичок працівників установленим законодавством вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх професійного рівня шляхом атестації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Працівник (Всі визначення терміна — 14)

працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі та організації незалежно від форми власності та виду діяльності або у фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Професійне навчання працівників

професійне навчання працівників - процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок та вмінь, що дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Роботодавець (Всі визначення терміна — 31)

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Формальне професійне навчання працівників

формальне професійне навчання працівників - набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок у навчальному закладі або безпосередньо у роботодавця відповідно до вимог державних стандартів освіти, за результатами якого видається документ про освіту встановленого зразка.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору