Перелік термінів Кількість: 4 терміна

Оцінювання відповідності

Оцінювання відповідності означає процес підтвердження того, що встановлені вимоги до продукту, процесу, послуги, системи, особи або органу було виконано


Оцінювання відповідності означає процес доведення того, чи було дотримано визначені вимоги до продукту, процесу, послуги, системи, особи або органу


Оцінювання відповідності означає процес, що доводить, чи виконано суттєві вимоги цього Регламенту щодо приладу або арматури


Оцінювання відповідності означає оцінювання та процедуру оцінювання відповідності, установлені в додатках до Директиви 2008/68/ЄСвгору