Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Аудитор з сертифікації

Аудитор з сертифікації - особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації, і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Виробництво органічної продукції (сировини)

Виробництво органічної продукції (сировини) - виробнича діяльність фізичних або юридичних осіб (у тому числі з вирощування та переробки), де під час такого виробництва виключається застосування хімічних добрив, пестицидів, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо, та на всіх етапах виробництва (вирощування, переробки) застосовуються методи, принципи та правила, визначені цим Законом для отримання натуральної (екологічно чистої) продукції, а також збереження та відновлення природних ресурсів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Гідропонне виробництво

Гідропонне виробництво - метод вирощування рослин, при якому їх коріння знаходиться лише у мінеральному поживному розчині або у інертному середовищі, такому як перліт, гравій або мінеральна вата, до якого доданий поживний розчин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Еколого-токсикологічні показники

Еколого-токсикологічні показники - показники, що характеризують вміст залишкових кількостей пестицидів, важких металів та радіонуклідів у ґрунтах і тест-культурах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Зона виробництва органічної продукції та сировини

Зона виробництва органічної продукції та сировини - місце для ведення виробництва органічної продукції (сировини), яке за агроекологічними показниками придатне для здійснення виробництва органічної продукції та органічної сировини рослинного і тваринного походження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Інгредієнти

Інгредієнти - речовини, у тому числі харчові добавки, що використовуються при виробництві або переробці харчової продукції, які містяться в кінцевому продукті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Маркування органічної продукції

Маркування органічної продукції - слова, знаки, опис товарів і послуг, назва марки, зображення чи символи, що свідчать про належність продукції до органічної та розміщені на упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до цього виду продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини)

Орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини) - підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які призначені у визначеному законодавством порядку та провадять діяльність з оцінювання та підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Органічна продукція (Всі визначення терміна — 2)

Органічна продукція - продукція, отримана в результаті сертифікованого виробництва відповідно до вимог цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Органічна продукція аквакультур

Органічна продукція аквакультур - риба та інші водні живі ресурси, розведені та вирощені у спеціальних штучних умовах або у визначених для цього рибогосподарських водних об’єктах відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Органічна сировина

Органічна сировина - сировина, отримана в результаті сертифікованого виробництва відповідно до вимог цього Закону та яка спрямовується на подальше використання для отримання нової продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Оцінювання (Всі визначення терміна — 4)

Оцінювання - процедура оцінки відповідності системи управління якістю виробництва органічної продукції (сировини) вимогам, встановленим цим Законом та технічними регламентами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Паралельне виробництво (Всі визначення терміна — 2)

Паралельне виробництво - одночасне виробництво органічної та традиційної (неорганічної) продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Перехідний період (Всі визначення терміна — 6)

Перехідний період - період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної продукції (сировини)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини)

Підтвердження відповідності виробництва органічної продукції (сировини) - видача сертифіката відповідності на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних процедур оцінки відповідності, у тому числі оцінювання, що довели виконання встановлених вимог

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Реєстр виробників органічної продукції

Реєстр виробників органічної продукції - перелік осіб, яким надано право виробляти (вирощувати, переробляти) органічну продукцію (сировину)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Тест-культури

Тест-культури - сільськогосподарські рослини, в яких визначається вміст токсичних речовин при обстеженні території для оцінки її придатності щодо вирощування органічної продукції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Традиційна (неорганічна) продукція

Традиційна (неорганічна) продукція - продукція, виготовлена за загальноприйнятними технологіями виробництва сільськогосподарської продукції, де можна використовувати будь-які хімічні засоби захисту, синтетичні мінеральні добрива, консерванти, штучні барвники, стимулятори росту, гормони, антибіотики, ароматизатори, стабілізатори, підсилювачі смаку тощо відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013

Уповноважений орган сертифікації

Уповноважений орган сертифікації - юридична особа, акредитована відповідно до закону та уповноважена на здійснення сертифікації виробництва органічної продукції (сировини)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.09.2013