Перелік термінів Кількість: 1 термін

Ліцензований обсяг у сфері вищої або післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Ліцензований обсяг у сфері вищої або післядипломної освіти для осіб з вищою освітою - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю певного рівня вищої освіти або за відповідною спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Зразок, Заява, Записка, Опис, Вимоги, Перелік від 30.12.20151187


вгору