Перелік термінів Кількість: 1 термін

Місце надання медичних послуг

Місце надання медичних послуг - фактична адреса провадження суб’єктом господарювання у сфері охорони здоров’я господарської діяльності з медичної практики, за якою особам, на яких розповсюджуються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі - пацієнти), надаються медичні послуги

 Деякі питання електронної системи охорони здоров'я
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 25.04.2018411


вгору