Перелік термінів Кількість: 1 термін

Заклад вищої педагогічної освіти

Заклад вищої педагогічної освіти - заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, що визначені перелікомвгору