Перелік термінів Кількість: 1 термін

Заклад вищої медичної освіти

Заклад вищої медичної освіти - заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, що визначені переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147) (далі - перелік)вгору