Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти у сільській місцевості або селищі міського типу

Відпрацювання випускників закладів вищої медичної і педагогічної освіти у сільській місцевості або селищі міського типу - робота за трудовим договором на строк не менш як три роки згідно із законодавством про працю в державних і комунальних закладах охорони здоров’я або закладах освіти, що розташовані у сільській місцевості або селищі міського типу, на підставі укладеної угоди, яка дає право на першочергове зарахування до закладу вищої медичної або педагогічної освіти на навчання за денною формою на місця державного (регіонального) замовлення на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а саме:

за педагогічними спеціальностями - на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених структурними підрозділами обласних держадміністрацій з питань освіти;

за медичними (фармацевтичними) спеціальностями - на посадах молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою або лікарів (провізорів) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, визначених структурними підрозділами обласних держадміністрацій з питань охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.05.2018

Заклад вищої медичної освіти

Заклад вищої медичної освіти - заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, що визначені переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147) (далі - перелік)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.05.2018

Заклад вищої педагогічної освіти

Заклад вищої педагогічної освіти - заклад вищої, фахової передвищої освіти, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”, що визначені переліком

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.05.2018

Прогнозована потреба

Прогнозована потреба - потреба у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) і педагогічних спеціальностей на середньостроковий та на більш тривалий період залежно від строку підготовки здобувача відповідного ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), встановленого Законом України “Про вищу освіту” та стандартами вищої освіти, включаючи для медичних і фармацевтичних спеціальностей тривалість навчання в інтернатурі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.05.2018

Роботодавець (Всі визначення терміна — 32)

Роботодавець - державний або комунальний заклад охорони здоров’я, дошкільної, загальної середньої, позашкільної або професійної (професійно-технічної) освіти, що розташований у сільській місцевості або селищі міського типу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.05.2018