Перелік термінів Кількість: 1 термін

Спеціальний рахунок в іноземній валюті

Спеціальний рахунок в іноземній валюті - рахунок в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку на ім'я Державного казначейства на строк дії угоди про позикувгору