Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Деякі питання електронної системи охорони здоров'я
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 25.04.2018411

Автентифікація (Всі визначення терміна — 12)

Автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної та юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи чи походження та цілісність електронних даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Верифікація (Всі визначення терміна — 20)

Верифікація - комплекс заходів з порівняння, встановлення відповідності та підтвердження відомостей, що містяться у центральній базі даних, з відомостями, отриманими від органів державної влади, відомостями з державних електронних інформаційних ресурсів, іншими даними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Електронна ідентифікація (Всі визначення терміна — 9)

Електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну та юридичну особу або представника юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Електронна медична інформаційна система

Електронна медична інформаційна система - інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, у тому числі з центральною базою даних (у разі підключення)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Електронний кабінет (Всі визначення терміна — 5)

Електронний кабінет - персоніфікована веб-сторінка або інтерфейс, за допомогою якого користувач відповідно до його прав доступу має можливість створювати, переглядати, обмінюватися інформацією та документами в електронній системі охорони здоров’я відповідно до цього Порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Користувачі

Користувачі - фізичні та юридичні особи, які зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я і мають права доступу відповідно до цього Порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Медична інформація

Медична інформація - інформація про стан здоров’я пацієнта, його діагноз, відомості, одержані під час медичного обстеження, у тому числі відповідні медичні документи, що стосуються здоров’я пацієнта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Місце надання медичних послуг

Місце надання медичних послуг - фактична адреса провадження суб’єктом господарювання у сфері охорони здоров’я господарської діяльності з медичної практики, за якою особам, на яких розповсюджуються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі - пацієнти), надаються медичні послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Оператор (Всі визначення терміна — 12)

Оператор - юридична особа або фізична особа - підприємець, що є власником електронної медичної інформаційної системи або розпорядником електронної медичної інформаційної системи з правом підключення такої системи до центральної бази даних на підставі договору з власником електронної медичної інформаційної системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018

Центральна база даних (Всі визначення терміна — 4)

Центральна база даних - програмно-апаратний комплекс, який містить передбачені цим Порядком реєстри, забезпечує можливість створення, перегляду, обміну інформацією та документами між реєстрами та електронними медичними інформаційними системами, а також модулями НСЗУ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.04.2018