Про насіння і садивний матеріал
Закон України від 26.12.2002411-IV

Партія насіння і садивного матеріалу (Всі визначення терміна — 2)

Партія насіння і садивного матеріалу — будь-яка кількість однорідного за якістю насіння і садивного матеріалу, якість яких засвідчується відповідним документом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу

Паспорт — документ, що засвідчує право на внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Первинні ланки насінництва

Первинні ланки насінництва - посіви (насадження) розсадників добору і розмноження визнаного сорту добазового насіння

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Первинні ланки насінництва і розсадництва

Первинні ланки насінництва і розсадництва — посіви і насадження розсадників добору і розмноження визнаного сорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Первинні ланки розсадництва

Первинні ланки розсадництва - маточні насадження багаторічних рослин, створені з використанням вихідного садивного матеріалу визнаних сортів у базових розсадниках, і садивний матеріал, що з них отримується

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Посівні якості насіння

Посівні якості — сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до посіву.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Посівні якості насіння (Всі визначення терміна — 2)

Посівні якості насіння - сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до сівби (садіння)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Реєстр сортів рослин України (Всі визначення терміна — 4)

Реєстр сортів рослин України - Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Реєстр сортів рослин України — Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Репродукційне насіння

Репродукційне насіння — насіння першої та наступних репродукцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Розсадники добору

Розсадники добору - ланка розмноження насіння, яке відбирається від кращих рослин для закладання розсадників розмноження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Розсадники розмноження

Розсадники розмноження - ланки розмноження насіння, отриманого з розсадників добору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Розсадництво

Розсадництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво, створення маточних насаджень, сертифікацію, здійснення державного контролю у процесі обігу садивного матеріалу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Садивний (посадковий) матеріал

Садивний (посадковий) матеріал — рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Садивний матеріал (Всі визначення терміна — 2)

Садивний матеріал - рослини та їх вегетативні органи (частини), придатні для відтворення цілісного організму рослин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Садивний матеріал (in vitro) - отриманий способом виділення окремих або групи ізольованих клітин чи органів з маточних рослин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сертифікат на насіння (Всі визначення терміна — 2)

Сертифікат на насіння — документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння і садивного матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Сертифікат на насіння - документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння, садивного матеріалу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сертифікат на садивний матеріал

Сертифікат на садивний матеріал - документ, що засвідчує походження, санітарний стан і товарну якість садивного матеріалу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сертифікація насіння і садивного матеріалу

Сертифікація насіння і садивного матеріалу - комплекс заходів контролю на всіх етапах розмноження насіння і садивного матеріалу, спрямованих на визначення їх сортових та посівних якостей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сертифіковане насіння (Всі визначення терміна — 2)

Сертифіковане насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження базового насіння

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин

Сертифікований садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини сортів, клонів, отримані від розмноження базового садивного матеріалу і призначені для закладення промислових насаджень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Система насінництва та розсадництва (Всі визначення терміна — 2)

Система насінництва та розсадництва — комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Система насінництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, декоративних та лікарських рослин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сільськогосподарські рослини (Всі визначення терміна — 2)

Сільськогосподарські рослини — зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, картопля, які використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Сільськогосподарські рослини - культурні рослини, представлені сортами (гібридами), що використовуються для виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів харчування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сортова чистота (типовість) (Всі визначення терміна — 2)

Сортова чистота (типовість) - відношення числа рослин сорту, який сертифікується, до їх загальної кількості в посівах (насадженнях)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сортова чистота насіння

Сортова чистота — відношення числа стебел основного сорту до загальної кількості розвинених стебел цієї культури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Сортовий контроль (Всі визначення терміна — 2)

Сортовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти (типовості) насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин шляхом інспектування насіннєвих посівів та/або насаджень багаторічних рослин, ділянкового та лабораторного сортового контролю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Сортовий контроль — діяльність щодо визначення сортової чистоти, встановлення належності насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин до відповідного сорту рослин методом проведення апробації посівів і насаджень, ґрунтового контролю і лабораторного сортового контролю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Сортові якості насіння

Сортові якості — сукупність показників, що характеризують належність насіння до відповідного сорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Сортові якості насіння і садивного матеріалу

Сортові якості насіння і садивного матеріалу - сукупність морфологічних ознак, за якими визначається належність рослини до відповідного сорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Страховий насіннєвий фонд

Страховий насіннєвий фонд — недоторканий, періодично відновлюваний запас насіння в господарствах на випадок неврожаю чи стихійного лиха.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Товарні якості садивного матеріалу

Товарні якості садивного матеріалу - сукупність біометричних показників садивного матеріалу, встановлених нормативними документами, згідно з якими ведеться сортування і визначення господарської придатності садивного матеріалу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Фітосанітарний контроль (Всі визначення терміна — 4)

Фітосанітарний контроль - перевірка наявності шкодочинних організмів та вірусних і мікоплазмових збудників хвороб у насінні та садивному матеріалі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012


вгору