Про насіння і садивний матеріал
Закон України від 26.12.2002411-IV

Апробація (польова апробація)

Апробація (польова апробація) — оцінка якості сортових посівів і насаджень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Арбітражне (експертне) визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу

Арбітражне (експертне) визначення сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу - процедура, яка проводиться методом польового інспектування, ділянкового і лабораторного сортового контролю та методом аналізу проб, відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу, і встановлює відповідність сортових та посівних якостей насіння і садивного матеріалу вимогам нормативних документів у сфері насінництва та розсадництва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Атестація суб'єктів насінництва та розсадництва

Атестація суб’єктів насінництва та розсадництва - процедура, за наслідками якої здійснюється внесення виробника до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу (далі - Реєстр виробників)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Багаторічні рослини

Багаторічні рослини - рослини, розвиток яких відбувається понад два вегетаційні періоди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Базове маточне насадження

Базове маточне насадження - спеціальне насадження, створене з вихідного садивного матеріалу і призначене для отримання сертифікованого садивного матеріалу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Базове насіння (Всі визначення терміна — 3)

Базове насіння - насіння, отримане від послідовного розмноження добазового насіння

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Базовий розсадник

Базовий розсадник - суб’єкт розсадництва з відповідною матеріально-технічною базою, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, який займається отриманням або розмноженням садивного матеріалу багаторічних рослин категорій вихідний та базовий

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Базовий садивний матеріал багаторічних рослин

Базовий садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, отримані від послідовного розмноження вихідного садивного матеріалу і призначені для створення маточних насаджень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Вихідний садивний матеріал багаторічних рослин

Вихідний садивний матеріал багаторічних рослин - безвірусні рослини або частини рослин сортів, клонів, створені внаслідок селекційної роботи для подальшого розмноження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Ґрунтовий контроль

Ґрунтовий контроль — діяльність щодо визначення сортової чистоти, зараженості насіння хворобами, а також ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих міжлінійних гібридів, що проводиться шляхом висіву насіння в ґрунт з наступною оцінкою рослин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Декоративні рослини

Декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, бульбоцибулини, сіянці і саджанці, живці, мікроживці та рослини-регенеранти, які використовуються в декоративних цілях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Державний контроль у сфері насінництва та розсадництва

Державний контроль у сфері насінництва та розсадництва - діяльність уповноважених органів державного нагляду (контролю) в межах їх повноважень щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу (Всі визначення терміна — 2)

Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу — перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти та реалізовувати насіння і садивний матеріал.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу - перелік суб'єктів насінництва та розсадництва, яким надано право виробляти та реалізувати насіння та/або садивний матеріал

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Державний резервний насіннєвий фонд (Всі визначення терміна — 2)

Державний резервний насіннєвий фонд — насіння для забезпечення районів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Державний резервний насіннєвий фонд - запас базового та сертифікованого насіння, що використовується за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Ділянковий та лабораторний сортовий контроль

Ділянковий та лабораторний сортовий контроль - визначення сортової чистоти (типовості), ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих міжлінійних гібридів, а також встановлення відповідності контрольної проби насіння стандартному зразку, що проводиться шляхом висіву насіння на ділянках з наступною оцінкою рослин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Добазове насіння

Добазове насіння - насіння первинних ланок насінництва, яке використовують для подальшого його розмноження і отримання базового насіння

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Елітне насіння

Елітне насіння — насіння, отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких й інших господарствах, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Інспектування (Всі визначення терміна — 12)

Інспектування - складське, лабораторне оцінювання стану та сортової чистоти (типовості) насіннєвих посівів, багаторічних насаджень, насіння і садивного матеріалу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Категорії насіння (Всі визначення терміна — 2)

Категорії насіння

оригінальне насіння — насіння первинних ланок насінництва, яке реалізують для подальшого його розмноження і отримання елітного насіння;

елітне насіння — насіння, отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких й інших господарствах, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;

репродукційне насіння — насіння першої та наступних репродукцій.

До насіння зазначених категорій прирівнюється відповідний садивний матеріал картоплі, винограду, плодових, горіхоплідних, ягідних, декоративних, лікарських, лісових культур з урахуванням особливостей їх розмноження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Категорія насіння і садивного матеріалу

Категорія насіння і садивного матеріалу - належність визнаного насіння і садивного матеріалу до певного етапу відтворення сорту та фітосанітарного стану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Квітково-декоративні рослини

Квітково-декоративні рослини — квіти, газонні трави, цибулини, клубнецибулини, саджанці, живці, мікрочеренки і мікророслини тощо, які використовуються в квітково-декоративному виробництві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Кондиційне насіння (Всі визначення терміна — 3)

Кондиційне насіння — насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Культура меристем

Культура меристем (in vitro) - спосіб вегетативного розмноження багаторічних рослин на основі виділення окремих або групи ізольованих клітин чи органів з подальшим відтворенням цілісного рослинного організму на штучному поживному середовищі в асептичних умовах з адаптацією до навколишнього середовища

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Лабораторний сортовий контроль

Лабораторний сортовий контроль — встановлення належності насіння до відповідного сорту і визначення сортової чистоти насіння шляхом проведення лабораторного аналізу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Лікарські рослини (Всі визначення терміна — 2)

Лікарські рослини - дикорослі та культурні рослини або їх частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), які використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Лікарські рослини — дикорослі та культурні рослини або їх частини (насіння, бруньки, квіти, плоди, стебла, кореневища), які використовуються в медицині для виготовлення лікарських препаратів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Лісові рослини (Всі визначення терміна — 2)

Лісові рослини — лісові дерева і чагарники, які використовуються в лісовому господарстві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Лісові рослини - лісові дерева і кущі, які використовуються в лісовому господарстві

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Лісонасіннєва база

Лісонасіннєва база - природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, призначені для заготівлі лісового насіння

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Маркування насіння (Всі визначення терміна — 3)

Маркування насіння - етикетка із зазначенням реквізитів виробника, культури, сорту, категорії, номера партії насіння

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Маркування насіння — умовне позначення, слово, торговельна марка, символ або малюнок, розміщені на упаковці, прикріплені до неї, вкладені в середину.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Маркування садивного матеріалу

Маркування садивного матеріалу - етикетка із зазначенням реквізитів виробника, культури, сорту, підщепи, віку, категорії і товарної якості рослин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Насіннєвий контроль (Всі визначення терміна — 2)

Насіннєвий контроль - державний та внутрішньогосподарський контроль сортових і посівних якостей насіння (садивного матеріалу)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Насіннєвий контроль — державний і внутрішньогосподарський контроль за сортовими та посівними якостями насіння і садивного матеріалу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Насіннєві схеми Організації економічного співробітництва та розвитку

Насіннєві схеми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - набір процедур, методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється моніторинг якості насіння в процесі розмноження і які гарантують підтримання та збереження достовірності сорту та її сортової чистоти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Насінництво (Всі визначення терміна — 2)

Насінництво - галузь рослинництва, що забезпечує виробництво насіння і садивного матеріалу сортів культурних рослин, сертифікацію та здійснення державного контролю у процесі його обігу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Насінництво та розсадництво

Насінництво та розсадництво — галузь рослинництва, що займається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу, збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвий контроль.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Насіння (Всі визначення терміна — 7)

Насіння - генеративні і вегетативні органи рослин, що використовуються для їх відтворення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Насіння — органи рослин, які використовуються для розмноження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Некондиційне насіння (Всі визначення терміна — 4)

Некондиційне насіння - насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам нормативних документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Некондиційне насіння — насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам нормативних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Об'єкти насінництва та розсадництва

Об'єкти насінництва та розсадництва - насіння та садивний матеріал сортів, клонів, ліній, гібридів, популяцій, сортосумішей сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, лікарських рослин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Оновлення насіння і садивного матеріалу

Оновлення насіння і садивного матеріалу - періодична заміна сертифікованого насіння, маточних насаджень багаторічних рослин у порядку сортозаміни або сортооновлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Оригінальне насіння

Оригінальне насіння — насіння первинних ланок насінництва, яке реалізують для подальшого його розмноження і отримання елітного насіння.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.12.2009

Паковання (Всі визначення терміна — 3)

Паковання - одиниця затареного чи розфасованого насіння (пакет, торбинка, мішок, контейнер тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Пакування (Всі визначення терміна — 6)

Пакування - процес розкладання (фасування) відповідної маси насіння у тару (паковання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012

Партія насіння і садивного матеріалу (Всі визначення терміна — 2)

Партія насіння і садивного матеріалу - визначена кількість однорідного за якістю насіння або садивного матеріалу однієї категорії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.12.2012


вгору