Перелік термінів Кількість: 1 термін

Стандартні процедури купівлі або продажу

Стандартні процедури купівлі або продажу - це купівля або продаж фінансового активу згідно з договором, умови якого вимагають поставки активу протягом періоду часу, установленого правилами (конвенцією), прийнятими (ою) на відповідному ринку. Договір, який передбачає здійснення розрахунку зміни його вартості на нетто-основі, не є договором за стандартними процедурами. У бухгалтерському обліку такий договір відображається як похідний фінансовий інструмент

 Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України
Постанова Національного банку України; Інструкція, Перелік від 21.02.201814


вгору