Перелік термінів Кількість: 1 термін

Іноземний емітент

Іноземний емітент - юридична особа, яка створена відповідно до законодавства іншої держави та здійснює емісію цінних паперів на території України, або юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої держави та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору