Про міжнародний комерційний арбітраж
Закон України; Положення від 24.02.19944002-XII

Арбітраж

Арбітраж" — будь-який арбітраж (третейський суд) незалежно від того, чи утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою арбітражною установою, зокрема Міжнародним комерційним арбітражним судом або Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України (додатки N 1 і N 2 до цього Закону).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2005

Арбітражна угода (Всі визначення терміна — 3)

Арбітражна угода — це угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв'язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Арбітражна угода може бути укладена у вигляді арбітражного застереження в контракті або у вигляді окремої угоди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2005

Комерційний

Термін "комерційний" тлумачиться широко і охоплює питання, що випливають з усіх відносин торгового характеру, — як договірних, так і недоговірних. Відносини торгового характеру включають такі угоди, не обмежуючись ними: будь-які торгові угоди про поставку товарів або надання послуг чи обмін товарами або послугами; угоди про розподіл, торгове представництво; факторні операції; лізинг; інжиніринг; будівництво промислових об'єктів; надання консультативних послуг; купівля-продаж ліцензій; інвестування; фінансування; банківські послуги; страхування; угоди про експлуатацію або концесії; спільні підприємства та інші форми промислового або підприємницького співробітництва; перевезення товарів та пасажирів повітрям, морем, залізничними та автомобільними шляхами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2005

Міжнародний комерційний арбітражний суд

Міжнародний комерційний арбітражний суд є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2005

Морська арбітражна комісія

Морська арбітражна комісія є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2005

Суд (Всі визначення терміна — 4)

Суд" — відповідний орган судової системи держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2005

Третейський суд (Всі визначення терміна — 3)

Третейський суд" — одноособовий арбітр або колегія арбітрів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2005


вгору