Перелік термінів Кількість: 1 термін

Академічна доброчесність (Всі визначення терміна — 2)

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень

 Про освіту
Закон України від 05.09.20172145-VIII


вгору