Перелік термінів Кількість: 1 термін

Справа клієнта (Всі визначення терміна — 4)

Справа клієнта - справа з юридичного оформлення рахунку клієнта/справа клієнта, ідентифікація та верифікація якого здійснюється також в інших передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, що містять надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії/електронні копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи/інформація, також в електронній формі, отримані за допомогою засобів Системи BankID, що є підставою для ідентифікації та верифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, оцінки фінансового стану, з'ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі - документи щодо вивчення клієнта). Справа клієнта, уключаючи клієнта, з яким віддалено встановлені ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, може формуватися та зберігатися в електронному вигляді

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа від 26.06.2015417


вгору