Про державну таємницю
Закон України від 21.01.19943855-XII

Віднесення інформації до державної таємниці

Віднесення інформації до державної таємниці — процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Гриф секретності (Всі визначення терміна — 9)

Гриф секретності — реквізит матеріального носія секретної інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Державна таємниця (секретна інформація)

Державна таємниця (далі також — секретна інформація) — вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Державний експерт з питань таємниць

Державний експерт з питань таємниць — посадова особа, уповноважена здійснювати відповідно до вимог цього Закону віднесення інформації до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Допуск до державної таємниці

Допуск до державної таємниці — оформлення права громадянина на доступ до секретної інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Доступ до державної таємниці

Доступ до державної таємниці — надання повноважною посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Засекречування матеріальних носіїв інформації

Засекречування матеріальних носіїв інформації — введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Звід відомостей, що становлять державну таємницю

Звід відомостей, що становлять державну таємницю, — акт, в якому зведено переліки відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з питань таємниць становлять державну таємницю у визначених цим Законом сферах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Категорія режиму секретності

Категорія режиму секретності — категорія, яка характеризує важливість та обсяги відомостей, що становлять державну таємницю, які зосереджені в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Криптографічний захист секретної інформації

Криптографічний захист секретної інформації — вид захисту, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Матеріальні носії секретної інформації

Матеріальні носії секретної інформації — матеріальні об'єкти, в тому числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів, сигналів, технічних рішень, процесів тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Охорона державної таємниці

Охорона державної таємниці — комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Режим секретності (Всі визначення терміна — 2)

Режим секретності — встановлений згідно з вимогами цього Закону та інших виданих відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації

Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації — зняття в установленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування раніше наданого грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею

Спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, — експертиза, що проводиться з метою визначення в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях наявності умов, передбачених цим Законом, для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Ступінь секретності (Всі визначення терміна — 6)

Ступінь секретності ("особливої важливості", "цілком таємно", "таємно") — категорія, яка характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її охорони державою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Технічний захист секретної інформації (Всі визначення терміна — 3)

Технічний захист секретної інформації — вид захисту, спрямований на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та унеможливлення блокування інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013


вгору