Перелік термінів Кількість: 1 термін

Первинний випадок ЗВД

Первинний випадок ЗВД - будь-який випадок хвороби, виявлений впершевгору