Архівна довідка (Всі визначення терміна — 3)

Архівна довідка — документ архівної установи, оформлений відповідно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Архівна справа (Всі визначення терміна — 2)

Архівна справа — галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, пов'язані із нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ (Всі визначення терміна — 3)

Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ — це відповідно установа чи структурний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Архівний документ (Всі визначення терміна — 5)

Архівний документ — документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державна архівна установа (Всі визначення терміна — 3)

Державна архівна установа — архівна установа, що здійснює свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Діловодство (Всі визначення терміна — 2)

Діловодство — сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи із службовими документами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Довідковий апарат (Всі визначення терміна — 3)

Довідковий апарат — довідники у будь-якій формі (путівники, описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені для пошуку архівних документів або відомостей, що містяться в них.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Документ Національного архівного фонду (Всі визначення терміна — 4)

Документ Національного архівного фонду — архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та який підлягає державному обліку і зберіганню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Користувач архівними документами (Всі визначення терміна — 4)

Користувач архівними документами — фізична або юридична особа, яка відповідно до законодавства ознайомлюється з архівними документами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Національний архівний фонд (Всі визначення терміна — 2)

Національний архівний фонд — сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Номенклатура справ (Всі визначення терміна — 6)

Номенклатура справ — обов'язковий для кожної юридичної особи систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням строків зберігання справ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Особистий архівний документ (Всі визначення терміна — 2)

Особистий архівний документ — архівний документ, що створений фізичною особою або безпосередньо її стосується.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Приватне архівне зібрання (Всі визначення терміна — 3)

Приватне архівне зібрання — зібрання архівних документів, що є власністю однієї або кількох осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Таємний архів (Всі визначення терміна — 2)

Таємний архів — архівна установа, про існування якої не заявлено публічно.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Унікальний документ (Всі визначення терміна — 3)

Унікальний документ — документ Національного архівного фонду, що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості Українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору