Про фізичну культуру і спорт
Закон України від 24.12.19933808-XII

Вид спорту (Всі визначення терміна — 4)

Вид спорту - різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту поділяються на групи: олімпійські види спорту - види спорту, включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види спорту - види спорту, не включені до програми Олімпійських ігор; види спорту інвалідів - види спорту, включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь інваліди

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вид спорту — різновид змагальної діяльності у спорті, що здійснюється з дотриманням визначених правил.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Види спорту інвалідів

Види спорту інвалідів — види спорту, включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть участь інваліди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості (Всі визначення терміна — 2)

Громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості — об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної культури і спорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості - об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб його членів у сфері фізичної культури і спорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дитячий спорт (Всі визначення терміна — 2)

Дитячий спорт - напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших занять спортом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дитячий спорт — напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших занять спортом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дитячо-юнацький спорт (Всі визначення терміна — 2)

Дитячо-юнацький спорт

Дитячо-юнацький спорт — напрям спорту, який забезпечує залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації та забезпечення умов для переходу до резервного спорту.

Розвиток дитячо-юнацького спорту забезпечують суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацькі спортивні школи та відповідні спортивні клуби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дитячо-юнацький спорт - напрям спорту, який забезпечує залучення дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх спортивної спеціалізації та забезпечення умов для переходу до резервного спорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дитячо-юнацькі спортивні школи (Всі визначення терміна — 2)

Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними навчальними закладами спортивного профілю — закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створюють необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними навчальними закладами спортивного профілю - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створюють необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України (Всі визначення терміна — 3)

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України — документ, у якому на відповідний рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних заходів та який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту у встановленому ним порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2011

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України - документ, у якому на відповідний рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо забезпечення проведення відповідних заходів та який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, у встановленому ним порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Заклад фізичної культури і спорту (Всі визначення терміна — 2)

Заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Заклад фізичної культури і спорту — юридична особа, що забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема, надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Колективи фізичної культури (Всі визначення терміна — 2)

Колективи фізичної культури є громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, організаціях з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян. Такі колективи можуть бути осередками фізкультурно-спортивних товариств

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Колективи фізичної культури є громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які створюються та функціонують на підприємствах, в установах, організаціях з метою здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем роботи громадян. Такі колективи можуть бути осередками фізкультурно-спортивних товариств.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Масовий спорт (спорт для всіх) (Всі визначення терміна — 2)

Масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Масовий спорт (спорт для всіх) — діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Навчально-тренувальні збори (Всі визначення терміна — 2)

Навчально-тренувальні збори — спортивні заходи, що здійснюються організаторами спортивних заходів для підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Навчально-тренувальні збори - спортивні заходи, що здійснюються організаторами спортивних заходів для підготовки спортсменів до участі у спортивних змаганнях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Національний олімпійський комітет України

Національний олімпійський комітет України - громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості, основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як складової частини міжнародного олімпійського руху

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Національні види спорту

Національні види спорту - види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.09.2017

Неолімпійський спорт (Всі визначення терміна — 2)

Неолімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з неолімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Неолімпійський спорт — напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з неолімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Неолімпійські види спорту

Неолімпійські види спорту — види спорту, не включені до програми Олімпійських ігор.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Олімпійський спорт (Всі визначення терміна — 2)

Олімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Олімпійський спорт — напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Олімпійські види спорту

Олімпійські види спорту — види спорту, включені до програми Олімпійських ігор.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів (Всі визначення терміна — 2)

Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів — юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійний спорт (Всі визначення терміна — 2)

Професійний спорт — комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з метою отримання прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Професійний спорт - комерційний напрям діяльності у спорті, пов'язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з метою отримання прибутку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Резервний спорт (Всі визначення терміна — 2)

Резервний спорт - напрям спорту, який забезпечує у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, здійснення відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту, створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів, забезпечення умов для переходу до спорту вищих досягнень та поповнення основного складу національних збірних команд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Резервний спорт — напрям спорту, який забезпечує у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, здійснення відбору обдарованих дітей та молоді для занять певним видом спорту, створення умов для максимального розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів, забезпечення умов для переходу до спорту вищих досягнень та поповнення основного складу національних збірних команд.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2011

Службово-прикладний та військово-прикладний спорт

Службово-прикладний та військово-прикладний спорт - це напрям спорту, пов’язаний з виконанням військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб своїх службових обов’язків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю (Всі визначення терміна — 2)

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами - закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують відбір та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створюють умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю є навчальними закладами системи загальної середньої освіти або вищими навчальними закладами — закладами фізичної культури і спорту, які забезпечують відбір та спортивну підготовку найобдарованіших дітей та молоді, створюють умови для розвитку їхніх індивідуальних здібностей з метою досягнення високих спортивних результатів та поповнення національних збірних команд у поєднанні із здобуттям учнями та студентами відповідної освіти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Спорт (Всі визначення терміна — 4)

Спорт — діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт, неолімпійський спорт, спорт інвалідів тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Спорт - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт, неолімпійський спорт, службово-прикладний та військово-прикладний спорт, спорт інвалідів тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017

Спорт - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт, неолімпійський спорт, спорт інвалідів тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Спорт вищих досягнень (Всі визначення терміна — 2)

Спорт вищих досягнень - напрям спорту, який забезпечує залучення спортсменів з резервного спорту шляхом подальшої спеціалізації та індивідуалізації їхнього навчально-тренувального процесу з певного виду спорту для підготовки та участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Спорт вищих досягнень — напрям спорту, який забезпечує залучення спортсменів з резервного спорту шляхом подальшої спеціалізації та індивідуалізації їхнього навчально-тренувального процесу з певного виду спорту для підготовки та участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Спорт інвалідів (Всі визначення терміна — 2)

Спорт інвалідів — напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з видів спорту інвалідів та підготовкою спортсменів до цих змагань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Спорт інвалідів - напрям спорту, пов'язаний з організацією та проведенням спортивних змагань з видів спорту інвалідів та підготовкою спортсменів до цих змагань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Спортивна діяльність (Всі визначення терміна — 2)

Спортивна діяльність — заходи, що здійснюються суб'єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку спорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Спортивна діяльність - заходи, що здійснюються суб'єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку спорту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Спортивна зброя (Всі визначення терміна — 2)

Спортивна зброя - сертифікована в установленому законодавством порядку вогнепальна (крім бойової) чи пневматична, стрілецька, вихолощена (охолощена) та холодна зброя, призначена виключно для ураження цілей під час проведення спортивних заходів, параметри і характеристики якої зафіксовані у правилах спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.02.2018

Спортивна медицина

Спортивна медицина є складовою системи охорони здоров'я у сфері фізичної культури і спорту та визначає стан здоров'я, фізичний розвиток та функціональний стан організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом, у тому числі шляхом визначення придатності (здійснення допуску) осіб до занять фізичною культурою і спортом, здійснення профілактики, діагностики, лікування захворювань та ушкоджень, пов'язаних із заняттям фізичною культурою і спортом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Спортивна споруда (Всі визначення терміна — 4)

Спортивна споруда - нерухоме майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015


вгору