Видача іноземців та осіб без громадянства

Видача іноземців та осіб без громадянства

Особа без громадянства, яка постійно проживає в Україні і вчинила злочин поза межами України, не може бути видана іншій державі для притягнення до кримінальної відповідальності чи для виконання вироку суду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Вимушена зупинка (Всі визначення терміна — 4)

Вимушена зупинка — перебування іноземця або особи без громадянства на території України понад установлений законодавством строк для транзитного проїзду через її територію у зв'язку з надзвичайними обставинами (стихійне лихо, хвороба тощо) за наявності документа, що підтверджує причину та тривалість затримки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Віза (Всі визначення терміна — 12)

Віза — дозвіл, наданий уповноваженим органом України в установленій законодавством формі, необхідний для в'їзду або для транзитного проїзду через територію України протягом відповідного строку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Возз'єднання сім'ї

Возз'єднання сім'ї — в'їзд та тимчасове або постійне проживання в Україні членів сім'ї іноземця або особи без громадянства, які проживають в Україні на законних підставах та можуть підтвердити відповідними документами наявність достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім'ї в Україні, з метою спільного проживання сім'ї незалежно від того, коли виникли сімейні відносини — до чи після прибуття іноземця або особи без громадянства до України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства

Добровільне повернення іноземців та осіб без громадянства

Іноземці та особи без громадянства, які отримали повідомлення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що втратили або позбавлені статусу біженця або додаткового захисту і не використали права на оскарження таких рішень, а також особи, які отримали повідомлення про відхилення скарги про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не використали права на його оскарження до суду, особи, які отримали рішення суду про підтвердження рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, повинні добровільно повернутися в країну походження або третю країну в установлений строк, якщо вони не мають інших законних підстав для перебування в Україні, встановлених цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства у порядку, встановленому законодавством України;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Заборона щодо примусового повернення чи примусового видворення або видачі чи передачі іноземця та особи без громадянства

Заборона щодо примусового повернення чи примусового видворення або видачі чи передачі іноземця та особи без громадянства

1. Іноземець або особа без громадянства не можуть бути примусово повернуті чи примусово видворені або видані чи передані до країн:

де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань;

де їм загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання;

де їх життю або здоров'ю, безпеці або свободі загрожує небезпека внаслідок загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини, або природного чи техногенного лиха, або відсутності медичного лікування чи догляду, який забезпечує життя;

де їм загрожує видворення або примусове повернення до країн, де можуть виникнути зазначені випадки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Імміграційна картка

Імміграційна картка — документ, що містить інформацію про іноземця або особу без громадянства, які в'їжджають в Україну чи виїжджають за її межі, та заповнюється у випадках і порядку, що визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Іноземець (Всі визначення терміна — 7)

Іноземець — особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, — іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в'їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, — іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на постійне проживання, якщо інше не встановлено законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасо во проживають в Україні

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні, — іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання, якщо інше не встановлено законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України

Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, — іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території Україні протягом дії візи або на період, установлений законодавством чи міжнародним договором України, або якщо строк їх перебування на території України продовжено в установленому порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Країна громадянської належності (Всі визначення терміна — 4)

Країна громадянської належності — країна чи країни, громадянином (підданим) якої (яких) особа є.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Країна попереднього постійного проживання

Країна попереднього постійного проживання — країна, в якій іноземець або особа без громадянства постійно проживали до прибуття в Україну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Країна походження іноземця або особи без громадянства

Країна походження іноземця або особи без громадянства — країна чи країни громадянської належності або країна попереднього постійного проживання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Нелегальний мігрант

Нелегальний мігрант — іноземець або особа без громадянства, які перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і невідкладно не звернулися із заявою про надання статусу біженця чи отримання притулку в Україні, а також іноземець або особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну перебування втратили підстави для подальшого перебування та ухиляються від виїзду з України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Особа без громадянства (Всі визначення терміна — 10)

Особа без громадянства — особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Паспортний документ іноземця

Паспортний документ іноземця - документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в'їзд або виїзд з держави і визнається Україною;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Передача іноземців та осіб без громадянства для відбування покарання

Передача іноземців та осіб без громадянства для відбування покарання

Іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені за них відповідно до законодавчих актів України, можуть бути передані для відбування покарання тим державам, громадянами яких вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Посвідка на постійне проживання (Всі визначення терміна — 4)

Посвідка на постійне проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Посвідка на тимчасове проживання (Всі визначення терміна — 4)

Посвідка на тимчасове проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (Всі визначення терміна — 3)

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон — документ, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Посвідчення особи на повернення

Посвідчення особи на повернення — документ, який видається іноземцю або особі без громадянства у випадках, передбачених міжнародними договорами України про реадмісію (приймання і передачу осіб).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Приймаюча сторона (Всі визначення терміна — 4)

Приймаюча сторона — зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України у зв'язку з навчанням, стажуванням, роботою, або на інших законних підставах, та запрошують чи приймають іноземців та осіб без громадянства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства

Примусове видворення іноземців та осіб без громадянства

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органи охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України) або органи Служби безпеки України можуть лише на підставі винесеної за їх позовом постанови адміністративного суду примусово видворити з України іноземця та особу без громадянства, якщо вони не виконали в установлений строк без поважних причин рішення про примусове повернення або якщо є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства ухилятимуться від виконання такого рішення, крім випадків затримання іноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску через державний кордон України та їх передачі прикордонним органам суміжної держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Примусове повернення іноземців та осіб без громадянства

Примусове повернення іноземців та осіб без громадянства

Іноземець або особа без громадянства можуть бути примусово повернуті в країну походження або третю країну, якщо їх дії порушують законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства або суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку, або якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу Служби безпеки України або органу охорони державного кордону (стосовно іноземців та осіб без громадянства, які затримані ними у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України), з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурору про підстави прийняття такого рішення. У рішенні про примусове повернення зазначається строк, протягом якого іноземець або особа без громадянства повинні виїхати з України. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 днів з дня прийняття рішення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні

Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, - державна установа, призначена для тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.06.2016

Реадмісія (Всі визначення терміна — 2)

Реадмісія — передача з території України або приймання на територію України іноземців та осіб без громадянства на підставах та в порядку, встановлених міжнародними договорами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон

Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон — проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця або особи без громадянства чи в інших документах, передбачених законодавством, відмітки "В'їзд", внесення відомостей про іноземця або особу без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Транзитний проїзд

Транзитний проїзд — в'їзд іноземця або особи без громадянства в Україну з однієї держави, переміщення в межах визначеного у проїзному квитку часу (а в разі відсутності квитка — строку, фактично необхідного для перетинання території України на відповідному виді транспорту) через територію України та виїзд за її межі до іншої держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Третя країна (Всі визначення терміна — 2)

Третя країна — країна, яка не є країною походження іноземця або особи без громадянства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015

Члени сім'ї іноземця або особи без громадянства

Члени сім'ї іноземця або особи без громадянства — чоловік (дружина), неповнолітні діти, в тому числі неповнолітні діти чоловіка (дружини), непрацездатні батьки та інші особи, які вважаються членами сім'ї відповідно до права країни походження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.11.2015


вгору