Про телебачення і радіомовлення
Закон України від 21.12.19933759-XII

Аудіовізуальна інформація

Аудіовізуальна інформація — будь-які сигнали, що сприймаються зоровими і слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також коментарі (думки) про них, що передаються за допомогою зображень та звуків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації

Аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації — організація, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Аудіовізуальний твір (Всі визначення терміна — 7)

Аудіовізуальний твір — частина телерадіопрограми, яка є об'єктом авторського права, має певну тривалість, авторську назву і власну концепцію, складається з епізодів або цілісних авторських творів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними чи звуковими засобами та яка є результатом спільної діяльності авторів, виконавців та виробників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна)

Багатоканальна телемережа (ефірна або кабельна) — телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Будинкова розподільна мережа (Всі визначення терміна — 2)

Будинкова розподільна мережа — телекомунікаційна мережа, призначена для спрямування телерадіопрограм в окремі приміщення (квартири) будинку, яка є однією з внутрішніх комунікацій будинку і не входить до складу багатоканальних телемереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ведучий (диктор) передачі

Ведучий (диктор) передачі - особа, яка у кадрі чи поза кадром або в радіоефірі здійснює координацію та/або загальне керування процесом реалізації творчого задуму іншими учасниками передачі або супроводжує хід передачі поясненнями та/або оголошенням правил. Ведучий (диктор) передачі здійснює діяльність на підставі трудових, цивільно-правових чи інших відносин з телерадіоорганізацією або з іншою особою, яка забезпечує створення або виготовлення передачі, у тому числі на замовлення телерадіоорганізації

Власний продукт телерадіоорганізації

Власний продукт телерадіоорганізації — програми та передачі, їх частини, які повністю або частково створені та/чи профінансовані телерадіоорганізацією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Власник телерадіоорганізації

Власник телерадіоорганізації — фізична або юридична особа, яка набула права власності на телерадіоорганізацію або на частку її статутного капіталу шляхом заснування чи в інший передбачений законодавством спосіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Громадські телерадіоорганізації

Громадські телерадіоорганізації — телерадіоорганізації, які відповідно до закону є неприбутковими організаціями, створеними з метою задоволення інформаційних потреб територіальних громад.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Державні телерадіоорганізації

Державні телерадіоорганізації — телерадіоорганізації, які є державними підприємствами і засновані органами державної влади.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Дозвіл на тимчасове мовлення

Дозвіл на тимчасове мовлення - рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року

Ефірний час

Ефірний час — проміжок часу, протягом якого відповідно до ліцензії на мовлення телерадіоорганізація здійснює трансляцію (ретрансляцію) будь-якої аудіовізуальної інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Загальнонаціональне мовлення

Загальнонаціональне мовлення — мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з областей України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Закордонне мовлення

Закордонне мовлення — мовлення на територію поза межами державного кордону України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Канал мовлення

Канал мовлення — сукупність технічних засобів мовлення (кабельного, оптичного, радіозв'язку), призначених для розповсюдження теле- та/чи радіопрограм на територію, що визначається параметрами цих засобів, які забезпечують трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Канал мовлення багатоканальної телемережі

Канал мовлення багатоканальної телемережі — частина ресурсу багатоканальної телемережі, яка забезпечує трансляцію в реальному часі однієї телерадіопрограми.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Канал телевізійний

Канал телевізійний — певна смуга частот, призначена для потреб телебачення і зазначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Комунальні телерадіоорганізації

Комунальні телерадіоорганізації — створені органами місцевого самоврядування за участі територіальної громади у встановленому законом порядку телерадіоорганізації, не менше половини акцій або часток статутного капіталу яких перебувають у комунальній власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Конкурсна гарантія (Всі визначення терміна — 3)

Конкурсна гарантія — встановлений Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення грошовий внесок, що підтверджує наміри та зобов'язання учасника конкурсу на отримання ліцензії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 42)

Ліцензіат (власник ліцензії) — юридична або фізична особа, якій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала відповідну ліцензію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ліцензіат (власник ліцензії)

Ліцензіат (власник ліцензії) — юридична або фізична особа, якій Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала відповідну ліцензію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ліцензійні вимоги (Всі визначення терміна — 2)

Ліцензійні вимоги — кваліфікаційні, організаційні, технічні, технологічні, фінансово-економічні, особливі вимоги до телерадіоорганізацій, які мають на меті отримання ліцензії на мовлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ліцензія на мовлення

Ліцензія на мовлення — документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ліцензія провайдера програмної послуги

Ліцензія провайдера програмної послуги — документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу багатоканальних телемереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ліцензування мовлення

Ліцензування мовлення — видача, продовження, переоформлення, анулювання ліцензій на мовлення, внесення змін до ліцензій на мовлення, видача дублікатів ліцензій на мовлення, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов і умов ліцензії, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов і умов ліцензії, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування мовлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Логотип (Всі визначення терміна — 4)

Логотип (фірмовий, торговий знак) — будь-яка комбінація позначень (слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), які придатні для вирізнення ефірного часу однієї телерадіоорганізації від іншої.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Мережа мовлення

Мережа мовлення — сукупність визначених ліцензією на мовлення каналів мовлення, телемереж, радіочастот, супутників, які використовуються мовником для розповсюдження теле- чи радіопрограм та передач.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Місцеве мовлення

Місцеве мовлення — мовлення на один чи кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Мовлення

Мовлення (телерадіомовлення) — створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Мовлення (телерадіомовлення)

Мовлення (телерадіомовлення) — створення (комплектування та/або пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на договірних засадах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Мовник

Мовник (теле- чи радіо) — суб'єкт господарювання, який створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми та передачі і розповсюджує їх у відкритому або кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції та ретрансляції для приймання їх споживачами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Мовник (теле- чи радіо)

Мовник (теле- чи радіо) — суб'єкт господарювання, який створює (комплектує та/або пакетує) телевізійні чи радіопрограми та передачі і розповсюджує їх у відкритому або кодованому вигляді за допомогою технічних засобів шляхом трансляції та ретрансляції для приймання їх споживачами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Музичний кліп

Музичний кліп - змістовно завершений аудіовізуальний твір, звуковий ряд якого складається з музичного твору, в тому числі пісні

Національний аудіовізуальний продукт

Національний аудіовізуальний продукт — програми, фільми, аудіовізуальні твори, вироблені фізичними або юридичними особами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Новини (передача новин)

Новини (передача новин) - інформаційна, інформаційно-аналітична телерадіопередача, яка згідно з розкладом мовлення телерадіоорганізації регулярно виходить в ефір

Оператор багатоканальної телемережі

Оператор багатоканальної телемережі — суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), який здійснює обслуговування та технічну експлуатацію багатоканальної телемережі відповідно до вимог Закону України "Про телекомунікації", без права надання програмної (інформаційної) послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Пакет програм

Пакет програм — перелік телерадіопрограм, які провайдер програмної послуги пропонує абонентам на договірних засадах як цілісну інформаційну послугу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Передача

Передача (телерадіопередача) — змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Передача (телерадіопередача)

Передача (телерадіопередача) — змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору (далі — План розвитку) є нормативно-правовим документом, який розробляється Національною радою і затверджується її рішенням відповідно до вимог цього Закону. На підставі Плану розвитку Національна рада приймає рішення щодо створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України, визначає конкурсні умови та оголошує конкурси на отримання ліцензій на мовлення, визначає умови ліцензій на мовлення, яке ліцензується за реєстраційним принципом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Провайдер програмної послуги

Провайдер програмної послуги — суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Проводова мережа

Проводова мережа — комплекс поєднаних у єдиному технологічному процесі споруд і технічних засобів, призначений для трансляції однієї чи кількох радіопрограм у штучному закритому середовищі (проводі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Програма (Всі визначення терміна — 7)

Програма (телерадіопрограма) — поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Програма (телерадіопрограма)

Програма (телерадіопрограма) — поєднана єдиною творчою концепцією сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Програмна концепція мовлення

Програмна концепція мовлення — обов'язковий додаток до ліцензії на мовлення, яким визначаються основні змістовні характеристики мовлення відповідно до вимог цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Програмна послуга

Програмна послуга — формування пакетів програм та забезпечення абонентам можливості їх перегляду на договірних засадах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Пряма трансляція

Пряма трансляція — безпосередня трансляція теле- або радіопередач без попереднього запису і монтажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Радіомовлення (Всі визначення терміна — 2)

Радіомовлення - виробництво, комплектування та розповсюдження аудіопередач (аудіопрограм) з використанням радіочастотного ресурсу, що приймаються будь-якою кількістю приймачів

Регіональне мовлення

Регіональне мовлення — мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013

Ретрансляція (Всі визначення терміна — 3)

Ретрансляція — прийом і одночасна передача, незалежно від використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або істотних частин таких програм, які транслюються мовником.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.07.2013


вгору