Про зерно та ринок зерна в Україні
Закон України від 04.07.200237-IV

Акредитовані біржі

Акредитовані біржі — товарні біржі, яким надано відповідним державним органом висновок про їх відповідність щодо надання послуг з укладення біржових угод купівлі-продажу зерна та продуктів його переробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Види складських документів на зерно

Види складських документів на зерно

Зерновий склад на підтвердження прийняття зерна видає один із таких документів:

подвійне складське свідоцтво;

просте складське свідоцтво;

складську квитанцію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Виробництво зерна

Виробництво зерна — діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов'язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб України у насіннєвому матеріалі, зерні для продовольчих, фуражних та технічних цілей, поліпшенням його якості, створенням експортного потенціалу ринку зерна, а також гарантуванням продовольчої безпеки держави за рахунок розвитку власного зернового господарства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки

Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки — державне підприємство або господарське товариство, частка держави в статутному фонді якого становить не менше 75 відсотків, яке визначене на конкурсних засадах Кабінетом Міністрів України на реалізацію міжнародних договорів із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зберігання зерна (Всі визначення терміна — 2)

Зберігання зерна — комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зерно (Всі визначення терміна — 2)

Зерно — плоди зернових, зернобобових та олійних культур, які використовуються для харчових, насіннєвих, кормових та технічних цілей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зерно продовольче

Зерно продовольче — зерно, що використовується для переробки та виготовлення харчових продуктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зерно технічного призначення

Зерно технічного призначення — зерно, що призначене для промислової переробки на інші продукти (спирт, крохмаль, медичні препарати тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зерно фуражне

Зерно фуражне — зерно групи фуражних та інших зернових культур, призначене для годівлі худоби та птиці у вигляді комбікормів, дерті тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зерновий склад (Всі визначення терміна — 2)

Зерновий склад — юридична особа, що має на праві власності зерносховище та сертифікат на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Зернові ресурси

Зернові ресурси

Зернові ресурси України складаються із:

зерна державного продовольчого резерву;

зерна державного резервного насіннєвого фонду;

регіональних ресурсів зерна;

власних ресурсів зерна суб'єктів ринку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Зерносховище (Всі визначення терміна — 2)

Зерносховище — спеціально обладнане місце для зберігання зерна (приміщення, будівля тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інфраструктура ринку зерна

Інфраструктура ринку зерна — комплекс виробничих і невиробничих формувань, які забезпечують умови виробництва зерна, його заготівлі, зберігання, переробки, реалізації, страхування, кредитно-фінансові та інші послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Продукти переробки зерна (Всі визначення терміна — 2)

Продукти переробки зерна — борошно, крупа, хлібобулочні і макаронні вироби, комбікорм, побічні продукти переробки зерна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.07.2002

Реєстр зерна (заставного зерна)

Реєстр зерна (заставного зерна) — система обліку інформації про зерно (заставне зерно), що прийняте зерновими складами на зберігання у визначеному обсязі й до визначеного строку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Реєстр складських документів на зерно

Реєстр складських документів на зерно — система обліку інформації про видані зерновими складами складські документи на зерно та володільців таких документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ринок зерна (Всі визначення терміна — 2)

Ринок зерна — система товарно-грошових відносин, що виникають між його суб'єктами в процесі виробництва, зберігання, торгівлі та використання зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін, а також державного контролю за його якістю та зберіганням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Складські документи на зерно

Складські документи на зерно — товаророзпорядчі документи, що видаються зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов'язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Суб'єкти виробництва зерна

Суб'єктами виробництва зерна є власники, орендарі та користувачі земельних ділянок, які використовують їх для виробництва зерна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Суб'єкти державних заставних закупівель зерна

Суб'єктами державних заставних закупівель зерна є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний фонд та інші суб'єкти державних заставних закупівель зерна, визначені чинним законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Суб'єкти державної аграрної інтервенції

Суб'єктами державної аграрної інтервенції є: сільськогосподарські товаровиробники, зернові склади, Аграрний фонд та інші суб'єкти державної аграрної інтервенції, визначені чинним законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Якість зерна та продуктів його переробки (Всі визначення терміна — 2)

Якість зерна та продуктів його переробки — сукупність споживчих властивостей зерна та продуктів його переробки, які відповідають вимогам державних стандартів, технічних умов, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних норм та інших нормативних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору