Про племінну справу у тваринництві
Закон України від 15.12.19933691-XII

Апробація (Всі визначення терміна — 3)

Апробація — комісійна оцінка селекційних досягнень у тваринництві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Бонітування (Всі визначення терміна — 5)

Бонітування — комплексна оцінка племінних та підконтрольних тварин за племінними та продуктивними якостями і типом тварин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Генетична експертиза походження та аномалій тварин

Генетична експертиза походження та аномалій тварин — ідентифікація тварин лабораторними методами з метою здійснення контролю за достовірністю їх походження та виявлення генетичних аномалій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Генофондне стадо (Всі визначення терміна — 2)

Генофондне стадо — чистопородна група тварин, виділена для збереження та відтворення генофонду породи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ідентифікація сперми

Ідентифікація сперми — нанесення на упаковку, в яку розфасована спермодоза, ідентифікаційного номера, клички та породи плідника, дати виробництва спермопродукції та інформації про виробника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Ідентифікація тварин (Всі визначення терміна — 2)

Ідентифікація тварин — їх нумерація, присвоєння кличок, фотографування тощо, що забезпечує можливість формування інформації про кожну тварину зокрема та встановлення відповідності цієї інформації даній тварині.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Неплемінна тварина

Неплемінна тварина — тварина, що не має даних про походження відповідно до вимог племінного обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Об'єкт племінної справи у тваринництві

Об'єкти племінної справи у тваринництві

Об'єктами племінної справи у тваринництві є велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутрові звірі та кролі, яких розводять з метою одержання від них певної продукції (далі — тварини).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Офіційна оцінка за типом

Офіційна оцінка за типом — оцінка у балах типу тварин та їх класифікація, проведена експертами-бонітерами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Офіційний облік продуктивності

Офіційний облік продуктивності — облік продуктивності тварин, що ведеться державними контролерами-асистентами та підтверджується відповідними організаціями, які здійснюють дослідження якісних показників одержаної продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Підконтрольна тварина

Підконтрольна тварина — неплемінна тварина, походження якої визначене за результатами генетичної експертизи походження та аномалій тварин, за продуктивністю якої здійснюється контроль і яка може використовуватися у селекційному процесі відповідно до програм селекції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Племінна (генетична) цінність

Племінна (генетична) цінність — цінність племінних тварин згідно з даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якість потомків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Племінна справа (Всі визначення терміна — 2)

Племінна справа — система зоотехнічних, селекційних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Племінна тварина (Всі визначення терміна — 2)

Племінна тварина — чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що зареєстрована в державних книгах племінних тварин має племінну (генетичну) цінність і може використовуватися в селекційному процесі відповідно до програм селекції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Племінний облік (Всі визначення терміна — 6)

Племінний облік — визначення та внесення до інформаційних баз даних (автоматизованих систем документів з племінної справи) суб'єктами племінної справи у тваринництві даних про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин з метою ведення племінної справи у тваринництві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Племінні (генетичні) ресурси (Всі визначення терміна — 2)

Племінні (генетичні) ресурси — тварини, сперма, ембріони, яйцеклітини, які мають племінну (генетичну) цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Поліпшуюча порода

Поліпшуюча порода — порода, яка використовується для поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин інших порід та виведення нових порід, порідних типів, ліній, родин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Селекційне досягнення

Селекційне досягнення — створена в результаті цілеспрямованої творчої діяльності група племінних тварин (порода, породний тип, лінія, родина тощо), що має нові генетичні ознаки, які стійко передає потомству, та за показниками продуктивності перевищує попередні типи тварин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів

Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів — документ встановленої форми про походження, продуктивність, тип та інші якості тварин, сперми, ембріонів, яйцеклітин, складений на основі даних офіційного обліку продуктивності, офіційної оцінки за типом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Статус (Всі визначення терміна — 5)

Статус — певний стан (рівень) ведення селекційно-племінної роботи суб'єктами племінної справи у тваринництві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Суб'єкт племінної справи у тваринництві

Суб'єкти племінної справи у тваринництві

Суб'єктами племінної справи у тваринництві є:

власники племінних (генетичних) ресурсів;

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві;

власники неплемінних тварин — споживачі племінних (генетичних) ресурсів та замовники послуг з племінної справи у тваринництві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору