Про охорону прав на промислові зразки
Закон України від 15.12.19933688-XII

Автор промислового зразка

Автор — людина, творчою працею якої створено промисловий зразок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Апеляційна палата (Всі визначення терміна — 6)

Апеляційна палата — колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дата пріоритету (заявки на патент)

Дата пріоритету — дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Державна система правової охорони інтелектуальної власності (Всі визначення терміна — 7)

Державна система правової охорони інтелектуальної власності — Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Запатентований промисловий зразок

Запатентований промисловий зразок — промисловий зразок, на який видано патент.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Патент (Всі визначення терміна — 5)

Патент — патент України на промисловий зразок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Промисловий зразок (Всі визначення терміна — 10)

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору