Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Закон України від 15.12.19933687-XII

Апеляційна палата (Всі визначення терміна — 4)

Апеляційна палата — колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Винахід (корисна модель) (Всі визначення терміна — 2)

Винахід (корисна модель) — результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Винахідник

Винахідник — людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід (корисну модель).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дата пріоритету

Дата пріоритету — дата подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою заявлено пріоритет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Деклараційний патент на винахід (Всі визначення терміна — 2)

Деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на винахід.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Деклараційний патент на корисну модель (Всі визначення терміна — 2)

Деклараційний патент на корисну модель — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Деклараційний патент на секретну корисну модель (Всі визначення терміна — 2)

Деклараційний патент на секретну корисну модель — різновид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Державна система правової охорони інтелектуальної власності (Всі визначення терміна — 6)

Державна система правової охорони інтелектуальної власності — Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Доручення роботодавця

Доручення роботодавця — видане працівникові у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Заявка на патент

Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) (Всі визначення терміна — 2)

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) — експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Ліцензія (Всі визначення терміна — 48)

Ліцензія — дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Міжнародна заявка на патент

Міжнародна заявка — заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід (Всі визначення терміна — 2)

Патент (деклараційний патент) на секретний винахід — різновид патенту, що видається на винахід, віднесений до державної таємниці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель)

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Патент на винахід (Всі визначення терміна — 2)

Патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Пріоритет заявки (пріоритет) (Всі визначення терміна — 2)

Пріоритет заявки (пріоритет) — першість у поданні заявки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Роботодавець (Всі визначення терміна — 31)

Роботодавець — особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Секретний винахід (секретна корисна модель) (Всі визначення терміна — 3)

Секретний винахід (секретна корисна модель) — винахід (корисна модель), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Службовий винахід (корисна модель)

Службовий винахід (корисна модель) — винахід (корисна модель), створений працівником:

у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Службові обов'язки (Всі визначення терміна — 2)

Службові обов'язки — зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) (Всі визначення терміна — 2)

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) — експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору